096-305-0765

การสบฟันผิดปกติเกิดจาก สาเหตุการสบฟันผิดปกติ

การสบฟันผิดปกติเกิดจาก หลายปัจจัยด้วยกัน โดยเราสามารถสังเกตเองได้จากลักษณะการสบฟัน นั่นก็คือ การที่ฟันบนสัมผัสกับฟันล่าง โดยที่ฟันบนจะคล่อมฟันล่างโดยรอบ และห่างจากฟันหน้าล่าง ประมาณ 1 มิลลิเมตร สบครอบฟันล่างลึกประมาณ 1-2 มิลลิเมตร มีการเรียงตัวของฟันเป็นระเบียบในแต่ละขากรรไกร

การสบฟันผิดปกติเกิดจาก อะไร?

สาเหตุของการสบฟันผิดปกติ มีสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ กรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อม

สาเหตุทางกรรมพันธุ์

การสบฟันผิดปกติเกิดจาก การถ่ายทอดลักษณะของฟันจำนวนซี่ฟัน ขนาดและตำแหน่งของขากรรไกรจากพ่อแม่มายังลูก ได้แก่ ฟันหาย ฟันเกิน ความไม่สัมพันธ์กันระหว่างขนาดฟันและขนาดของขากรรไกร เช่น ฟันที่มีขนาดใหญ่ในขากรรไกรที่เล็กจะทำให้เกิดการซ้อนเกของฟัน หรือในทางกลับกัน ฟันที่ขนาดเล็กแต่มีขากรรไกรใหญ่ จะเกิดช่องห่างระหว่างฟันได้ นอกจากนี้ความผิดปกติของการสบฟันที่เกิดจากความผิดปกติแต่กำเนิด เช่น ปากแหว่งเพดานโหว่ ก็มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเช่นกัน

การสบฟันผิดปกติเกิดจาก สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม

การสบฟันผิดปกติที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การมีนิสัยผิดปกติ เช่น ดูดนิ้ว หายใจทางปาก ลิ้นดุนฟัน การสูญเสียฟัน และไม่ได้ใส่ฟันทดแทน ทำให้ฟันข้างเคียงล้มหรือไม่มีที่ขึ้น หรือการเกิดอุบัติเหตุบริเวณใบหน้า ก็สามารถทำให้เกิดความผิดปกติของการสบฟันได้

  • การสบฟันที่ผิดปกติ ได้แก่ ฟันสบเปิดฟันหน้า ฟันสบเปิดด้านข้าง ฟันบนสบยื่นกว่าฟันล่าง ฟันล่างคร่อมฟันบน ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันสบลึก และฟันยื่น

ที่มา :  สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

เกร็ดความรู้ด้านทันตกรรม


ปรึกษาหมอหลิน :
038-416-779
038-416-817
096-305-0765
Line ID : @dppattaya.com

เด็นทัลพอยท์ คลินิกทันตกรรม พัทยา
ค้นหาด้วย Google map นำทางมาถูกแน่นอน
https://goo.gl/MDzxIT (คลิก)
Dental point คลินิก พร้อมให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องฟัน


Comments

comments