096-305-0765

ค่ารักษาพยาบาล

เด็นทัลพอยท์คลินิก

*ค่าบริการและทำให้ปลอดเชื้อ 100 บาท ทุกการรักษาต่อวัน

รายละเอียด ค่ารักษา (Baht)
ตรวจ & ปรึกษา Oral Examination
โปรแกรมตรวจสุขภาพในช่องปากและให้คำปรึกษา
Check Up Program and Consultation
500
เอกซเรย์ในช่องปาก (ฟิล์มเล็ก)
X-RAY Periapical Film (Bite Wing Film)
200
ค่าบริการปลอดเชื้อ
Sterile Service Fee per visit
100
ทันตกรรมเพื่อความงาม Esthetics Dentistry
เลเซอร์แสงเย็นฟอกสีฟันทั้งปาก
Cool Light Teeth Whitening [Upper & Lower]
10,000
พิเศษ สำหรับโปรแกรมฟอกสีฟันวันนี้
Special Price for Cool Light Whitening
4,500
เลเซอร์แสงเย็นฟอกสีฟัน 1 ซี่
Cool Light Teeth Whitening [1 tooth]
1,500
เจลฟอกสีฟัน 1 ชุด (ประกอบด้วย พิมพ์ปาก ถาดฟอกสีฟัน 2 ชิ้น เจลฟอกสีฟัน 4 หลอด)
Home Bleaching Set [1 Impression, 2 Trays and 4 Bleaching Gels]
4,500
วีเนียร์ เคลือบฟันเทียม Veneers
เคลือบฟันเทียม วัสดุพอร์ซเลนเซรามิกส์
Porcelain Veneers
13,000
เคลือบฟันเทียม วัสดุคอมโพสิต สีเหมือนฟัน
Composite Veneers
2,500
ครอบฟัน ฟันปลอมแบบติดแน่น Crown or Bridge – Fixed Denture
ครอบฟัน วัสดุนิเกิล
Non-precious Crown
10,000
ครอบฟัน วัสดุโลหะสีขาว เชอร์โคเนีย
Zirconia Crown
15,000
ครอบฟัน วัสดุเซรามิกส์ทั้งซี่ (เหมาะสำหรับฟันหน้า)
All Ceramics Crown
13,000
ฟันปลอมถอดได้ Removable Denture
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก (บน+ล่าง) อะคริลิค เมเจอร์เดนท์
Removable Full Denture-Acrylic Major Dent
28,000
ทำเขี้ยวติดเพชร (ลูกค้านำเพชรมาเอง)
Diamond Fixed with Composite [Not include Diamond]
1,500
ทำเขี้ยว
Composite Canine Facing
2,000
ทันตกรรมทั่วไป General Dentistry
ขูดหินปูน
Cleaning [Scaling & Polishing]
900 – 1,500
อุดฟันอมัลกัม (ราคาต่อด้าน)
Amalgam Filling
800 – 1,000
อุดฟันหน้าสีเหมือนฟัน (ราคาต่อด้าน)
White Filling – Front Side
800 – 1,500
อุดฟันหน้าสีเหมือนฟัน (ราคาต่อด้าน)
White Filling – Back Side
800 – 1,800
ถอนฟัน
Normal Extraction
900 – 1,500
ผ่าฟันคุด
Impaction
2,500 – 4,000
รักษารากฟันหน้า
Root Canal Treatment [Anterior Tooth]
5,000 – 7,000
รักษารากฟันหลัง
Root Canal Treatment [Premolar and Molar Tooth]
8,000 – 12,000
จัดฟันติดเหล็ก Orthodontic Treatment
1) จ่ายครั้งเดียว (แถมรีเทนเนอร์ 1 คู่ 3,000 เมื่อถอดเครื่องมือจัดฟัน) 35,000
2) จ่าย 2 ครั้งแรกครั้งละ 6,000 บ.จากนั้นเดือนละ 800 บ.จนกว่าจะเสร็จ 6,000×2 + 800 every month
3) จ่าย 3 ครั้งแรกครั้งละ 4,000 บ.จากนั้นเดือนละ 900 บ.จนกว่าจะเสร็จ 4,000×3 + 900 every month
4) จ่าย 8 ครั้งแรกครั้งละ 2,000 บ.จากนั้นเดือนละ 1,000 บ.จนกว่าจะเสร็จ 2,000×8 + 1,000 every month
จัดฟันแบบเร่งด่วน จัดเสร็จเร็ว Orthodontic Treatment ราคาเบ็ดเสร็จ(ผ่อนได้)
จัดฟันแบบดามอนคิว (damon Q) 70,000
จัดแบบดามอนเคลียสีใส (damom clear) 80,000
จัดฟันแบบ clippy self ligate สีโลหะ 50,000
จัดฟันแบบ clippy clear สีใส 65,000
จัดฟันแบบ self ligate สีโลหะ 45,000
จัดฟันแบบ self ligate clear สีเหมือนฟัน 55,000
จัดฟันแบบ pass technique 45,000
จัดฟันแบบใส (invisible orthodontic) ราคาเบ็ดเสร็จ(ผ่อนได้)
จัดฟันแบบใสเฉพาะฟันหน้า (clear aligner) เสตปละ 6,000 – 12,000
จัดฟันแบบใส ถึง ฟันกรามน้อย 3d ortho 80,000
จัดฟันแบบใสทั้งปาก (invisalign comprehensive usa) 120,000 – 180,000