096-305-0765
เป็นไปได้ด้วยหรือ? ฝังรากเทียมไปแล้วแต่ดันรู้สึกเสียวฟัน(ปลอม)ได้

เป็นไปได้ด้วยหรือ? ฝังรากเทียมไปแล้วแต่ดันรู้สึกเสียวฟัน(ปลอม)ได้

ฝังรากเทียมแต่เสียวฟัน (ปลอม) !? “เอ๋…จริงดิ !? เป็นไปได้ยังไงในเมื่อเป็นฟันปลอมแท้ ๆ รากฟันก็เป็นรากเทียมแท้ ๆ แต่ทำไม ฝังรากเทียม แล้วยังเสียวฟันเวลาทานของเย็นของร้อนอยู่เลยล่ะ ?” ฝังรากเทียม คืออะไร ? ฝังรากเทียม คือ...