096-305-0765

การเข้าสังคม ไม่ว่าจะเพื่อการทำงาน หรือไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ บุคลิกภาพและภาพลักษณ์ นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่บุคคลที่ได้พบปะเจอะเจอกัน มารยาท การวางตัว และกาลเทศะ เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ ในทำนองเดียวกัน เสื้อผ้า หน้าผม การรักษาความสะอาดของผิวพรรณ รูปร่าง ตลอดจนสุขภาพในช่องปาก ก็เป็นสิ่งที่เราผู้เป็นเจ้าของร่างกายตนเองสามารถจัดการให้ดูดีอยู่ตลอดเวลาได้

ฟอกสีฟันขาว

สีฟัน นับเป็นองค์ประกอบหนึ่งของรอยยิ้มที่จะเข้าไปพิมพ์อยู่ในใจให้คู่ร่วมสนทนาของเราให้เกิดความประทับใจได้ตั้งแต่แรกพบ (แน่นอน รวมถึงกลิ่นปากด้วย) แต่ด้วยวัยที่มากขึ้น และการรับประทานอาหารต่าง ๆ ที่มีสี เช่น แกงเขึยวหวานของโปรด ไวน์แดงรสเลิศ หรือโคล่าที่แสนชื่นใจ ตลอดจนการสูบบุหรี่ การดื่มชา กาแฟ ซึ่งถือเป็นการพาตัวเข้าไปเกียวข้องกับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้สีของฟันเข้ม ขึ้นโดยธรรมชาติ  เพราะสารที่เคลือบฟันไว้สามารถติดสีต่าง ๆ ที่สัมผัสได้ตลอดเวลา

สาเหตุที่ทำให้ฟันเปลี่ยนสีและมีคราบ

หากนับเป็นโชคดีอย่างหนึ่งที่กระบวนการฟอกสีฟันได้มีการพัฒนาขึ้นมาด้วยเทคนิคที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสีฟัน และลักษณะการดำรงชีวิตของคนเรา

การฟอกสีฟันในคลินิก

Cool Light Teeth Whitening เป็นกระบวนการฟอกสีฟันภายในคลินิก โดยใช้การกระตุ้นสารสำคัญในเจลฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นสูงด้วยแสงเย็น ด้วยระบบ LED whitening system ซึ่งในปัจจุบันให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจได้เทียบเคียงกับการใช้แสงเลเซอร์สำหรับฟอกสีฟัน และยังก่อให้เกิดอาการเสียวฟันน้อยกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญอีกด้วย และที่สำคัญ ใช้เวลาในการฟอกสีฟันเพียง 7+30+7 นาทีเท่านั้น

7 นาที สำหรับการเตรียมช่องปาก

อีก 7 นาที สำหรับการเคลียร์ช่องปากเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ

ประเภทการฟอกสีฟัน

แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

ความแตกต่างของการฟอกสีฟัน 2 ประเภทนี้อยู่ที่ ความเข้มข้นของน้ำยาฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันภายในคลินิก จะใช้น้ำยาฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นสูง ซึ่งมีอันตรายหากได้สัมผัสกับผิวหนังภายในช่องปากหรือริมฝีปาก จึงจำเป็นที่จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทันตแพทย์อย่างใกล้ชิด เพราะหากเกิดการสัมผัสกันระหว่างน้ำยาฟอกสีฟันและผิวหนัง ทันตแพทย์จะมีวิธีการช่วยบรรเทาอาการไหม้ของผิวหนังได้ทันท่วงที  ทำให้เกิดบาดแผลน้อย และลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

แม้วิธีการนี้จะมีความเสี่ยงสูง แต่ก็ให้ผลลัพธ์รวดเร็ว ทันใจ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ เทคโนโลยี และประเภทของเครื่องฉายแสงที่จะไปกระตุ้นน้ำยาฟอกสีฟันให้ทำปฏิกิริยากับผิว ฟัน  คือใช้เวลาตั้งแต่ 30 นาที ถึง 90 นาที)

ส่วน การฟอกสีฟันที่บ้าน นั้น คนไข้สามารถทำได้ด้วยตนเอง เพราะน้ำยาฟอกสีฟันที่ใช้มีความเข้มข้นต่ำกว่าการฟอกสีฟันภายในคลินิกมาก ดังนั้น จึงต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าการฟอกสีฟันภายในคลินิกจึงจะให้ผลลัพธ์ที่ขาวขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ

โดยปกติ คนไข้จะสวมถาดฟอกสีฟัน ซึ่งบรรจุน้ำยาฟอกสีฟันในระหว่างเวลานอน 6-8 ชั่วโมง ประมาณ 1 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้น หรือจนกว่าจะพอใจในผลลัพธ์ที่ได้ แต่มีข้อดีคือ ความสะดวกสบายของผู้ใช้  เพราะสามารถใช้ได้ทุกครั้งที่ต้องการ หรือเมื่อเห็นว่าฟันมีสีคล้ำลง

เมนูฟอกสีฟัน

ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน ชุดใหญ่ 8,000 บาท
ฟอกสีฟันที่บ้าน
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน ชุดเล็ก 4,500 บาท
ฟอกสีฟัน
ฟอกสีฟัน 1 ซี่ ราคา 1,500 บาท
ฟอกสีฟันที่คลินิก
ฟอกสีฟันที่คลินิก ราคา 4,500 บาท

ฟันสีเข้มมาก ๆ ทำยังไงดี ?

กรณีที่ฟันมีสีเข้มมาก ๆ หรือฟันที่มีสีเข้มจากการได้รับยาปฏิชีวนะ ประเภทเตตร้าไซคลิน (ยาประเภทนี้ จะทำให้ฟันมีสีเข้มมาก จนบางครั้งออกสีน้ำตาลหรือสีเทา) ทันตแพทย์จะแนะนำให้ใช้วิธีการฟอกสีฟันร่วมกัน กล่าวคือ ฟอกสีฟันในคลินิกก่อน หลังจากนั้นทันตแพทย์จะทำถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล เพื่อนำไปฟอกสีฟันต่อที่บ้าน โดยอาจใช้เวลาตั้งแต่ 1 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน หรือมากกว่า

การฟอกสีฟันด้วย Cool Light Whitening

การฟอกสีฟันด้วย Cool Light Whitening เป็นการฟอกสีฟันภายในคลินิก ด้วยการใช้เครื่องรุ่น Crystal 1200 ด้วยระบบแสง LED Whitening System ซึ่งมีข้อดีกว่าการใช้แสงประเภทอื่นคือ จะเกิดความร้อนในขณะที่ฟอกสีฟันน้อยมาก  ทำให้มีผลข้างเคียงหรืออาการเสียวฟันน้อยตามไปด้วย

แสง LED ( Light Emitting Diode) ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการฟอกสีฟันโดยเฉพาะ นอกจากนี้ การออกแบบตัวเครื่องฟอกสีฟัน Crystal 1200 ให้มีลักษณะการส่องแสงโค้งไปตามแนวปาก ทำให้ตำแหน่งของการกระจายแสงเพื่อใช้ฟอกสีฟันสามารถครอบคลุมบริเวณฟันที่จะ ทำการฟอกได้มากที่สุด ที่สำคัญ การกระจายแสงตามแนวโค้งยังทำให้การกระตุ้นน้ำยาฟอกสีฟันมีการทำงานไ้ด้สม่ำเสมอ ส่งผลให้สีของฟันมีความขาวเท่ากันทุก ๆ ซี่เช่นเดียวกัน (นอกจากนี้ความเปลียนแปลงของสีฟันขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายประการ เช่น อายุ และโครงสร้างของฟัน เป็นต้น)

เครื่องรุ่น Crystal 1200 ด้วยระบบแสง LED Whitening System

เครื่องรุ่น Crystal 1200 ด้วยระบบแสง LED Whitening System

สารไฮโดรเจนเปอร์อ็อกไซด์ในน้ำยาฟอกสีฟัน เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากระบบ LED System จะแตกตัวออกเป็นอนุมูลอิสระ และอนุมูลอิสระดังกล่าวจะเข้าไปจับตัวกับโมเลกุลสีที่เกาะติดอยู่บนผิว เคลือบฟัน ทำให้โมเลกุลสีดังกล่าวหลุดออกจากผิวเคลือบฟัน ส่งผลให้ฟันมีสีขาวและสว่างขึ้นอย่างที่คุณต้องการหลังจากฟอกสีฟัน

ขั้นตอนในการฟอกสีฟัน

ลำดับแรก ทันตแพทย์จะตรวจสุขภาพในช่องปาก โดยเฉพาะบริเวณเหงือกและฟันที่จะทำการฟอกสีฟัน  เมื่อพิจารณาแล้วว่าสามารถฟอกสีฟันได้  ทันตแพทย์จะทำการขัดฟัน และทำการฟอกสีฟัน โดยจะมีวัสดุกั้นและปิดขอบเหงือกในบริเวณที่ติดกับคอฟัน  เพื่อป้องกันไม่ให้เหงือกแตะโดนน้ำยาฟอกสีฟัน แล้วจึงป้ายน้ำยาฟอกสีฟันลงบนตัวฟัน  ร่วมกับการกระตุ้นด้วยแสง Cool Light เป็นเวลา 10 นาที แล้วหยุดพักเพื่อเติมน้ำยาฟอกสีฟัน หลังจากนั้นจะฉายแสงซ้ำอีก จนครบ 30 นาที

หลังจากนั้น ทันตแพทย์จะล้างน้ำยาฟอกสีฟันออก และนำที่กั้นเหงือก พร้อมกับป้ายน้ำยาฟลูออไรด์เพื่อช่วยลดอาการเสียวฟัน เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการฟอกสีฟัน

สีของฟันที่จะเปลี่ยนแปลง หรือขาวขึ้นภายหลังจากการฟอกสีฟันในคลินิกด้วยแสงคูลไลท์นั้น โดยปกติจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ 4 -15 เฉดสี แต่ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างอื่นอีก คือ หากผู้เข้ารับการฟอกยังอายุน้อย โอกาสที่สีของฟันจะขาวขึ้นจะมีมากกว่าผู้ที่สูงวัยกว่า นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับโครงสร้างและความหนาของชั้นเคลือบฟัน ขึ้นอยู่กับสาเหตุของสีฟันที่เข้มขึ้น (หากการที่ฟันมีสีเข้มขึ้นจากการติดสีของเครื่องดื่ม อาหาร หรือการสูบบุหรี่ สีย่อมเปลี่ยนแปลงง่ายกว่าฟันที่เข้มเพราะได้รับยาปฏิชีวนะ)

แต่ทั้งนี้ ในขั้นตอนของการตรวจสุขภาพในช่องปากก่อนทำการฟอกสีฟัน  ทันตแพทย์จะเปรียบเทียบสีฟันก่อนทำการฟอก และประเมินหรือคาดการณ์สีฟันหลังฟอกให้คนไข้ได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดที่จะบอกได้ว่า ความขาวของสีฟันนั้นจะอยู่ที่ระดับใดได้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากฟอกสีฟันด้วย Cool Light แล้ว สีฟันมักจะขาวขึ้นอีกประมาณ 30% ภายในระยะเวลา 1-7 วัน

เฉดสีฟัน หลังการฟอกสีฟันในคลินิก

เฉดสีฟัน หลังการฟอกสีฟันในคลินิก

ตารางเปรียบเทียบค่าความต่างของการฟอกสีฟันด้วยเทคนิคต่าง ๆ

เทคนิค

Time Need

Side Effect

สีฟันหลังฟอก

ราคา (บาท)

Cool Light

30 นาที

ไม่ค่อยมีผลข้างเคียง อาจมีอาการเสียวฟันเพียงเล็กน้อย

4-15 เฉด

4,950

เลเซอร์

120 นาที

มักมีอาการเสียวฟันเกิดร่วมด้วยเสมอ ทั้งระหว่าง และหลัง

6-8 เฉด

7,000-12,000

พลาสม่า

90 นาที

มีอาการเสียวฟันมาก อาจต้องรับยาแก้ปวดร่วมด้วย

5-8 เฉด

5,000-9,000

ถาดฟอกสีฟันที่บ้าน

2-3 สัปดาห์ขึ้นไป

มีอาการเสียวฟันน้อยมาก แต่ใช้เวลานาน

0-6 เฉด

ยาสีฟันฟอกฟันขาว

1-2 เดือน

ไม่มี

0-2 เฉด

ส่วนระยะเวลาที่สีของฟันซึ่งขาวขึ้นนั้น จะคงอยู่ตลอดไปหรือไม่นั้น เราต้องทราบก่อนว่า สีของฟันที่เปลี่ยนไป ก็คือสีธรรมชาติของฟันเรานั่นเอง การฟอกสีฟัน เป็นแต่วิธีการเผยความขาวกระจ่างใสของผิวฟันแท้ ๆ ของเรา ไม่ใช่การนำวัสดุอื่นมาปิดทับลงบนฟันของเรา

ดังนั้น โอกาสที่สีฟันของเราจะคล้ำขึ้นหรือเหลืองขึ้น จึงมีอยู่โดยธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากของเราอย่างสม่ำเสมอ เช่น หากยังนิยมดื่มชา กาแฟ สูบบุหรี่ ชอบดื่มน้ำโคล่า หรือไวน์แดง หรือยังชอบรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของขมิ้นหรือเครื่องเทศที่มีสีสันอยู่ ควรแปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหารเหล่านั้น หรืออย่างน้อยควรได้บ้วนปากอย่างแรง ภายหลังจากการรับประทาน การดื่ม หรือการสูบบุหรี่ในทันที

นอกจากนี้ ยังต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง พบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูน อย่างน้อยทุก 3 หรือ 6 เดือน  สีฟันหลังการฟอกก็จะคงอยู่กับเราได้เป็นปี ๆ (โดยปกติ จะอยู่ที่ 1 – 3 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแล)

เปรียบเทียบสีฟัน ก่อนและหลังทำการฟอกสีฟัน

เปรียบเทียบสีฟัน ก่อนและหลังทำการฟอกสีฟัน

จากการเปรียบเทียบสีฟันกับ Shade Guide จะเห็นได้ว่าหลังการฟอกสีฟันมีความขาวขึ้นมาก ใน shade guide เป็นสีก่อนทำการฟอก/ ส่วนสีของผิวหน้าที่เห็นแตกต่างกัน เพราะก่อนทำการฟอก เวลาประมาณ 17.30 น. แต่เมื่อฟอกเสร็จเวลาประมาณ 18.15 น. มีการเปิดไฟภายในคลินิก จึงทำให้สีผิวแตกต่างกัน

ภายหลังจากการฟอกสีฟัน ด้วย Cool Light แล้ว หากเราฟอกสีฟันด้วยตนเองที่บ้านเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเห็นว่าฟันมีสีที่คล้ำหรือเหลืองขึ้น ก็จะช่วยให้สีของฟันขาวน่าประทับใจอยู่ตลอดเวลา

ผลของการสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฟอกสีฟันด้วย Cool Light Teeth Whitening 

35% ใช้เวลาเพียง 30 นาที และให้ความเปลี่ยนแปลง 4 – 15 เฉดสี

73% รู้สึกว่าไม่มีอาการเสียวฟันในขณะที่ทำการฟอก และหลังจากการฟอกสีฟันเสร็จสิ้น

100% พึงพอใจกับการฟอกสีฟันด้วย Cool Light Teeth Whitening เมื่อประมวลทั้งผลลัพธ์ เวลา และอาการเสียวฟัน

ข้อควรปฏิบัติหลังการฟอกสีฟัน

ข้อควรปฏิบัติหลังการฟอกสีฟัน

– หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มและอาหารที่มีสีเข้ม เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม ไวน์แดง แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน แกงไตปลา แกงฮังเล น้ำราดข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ มะตะบะ น้ำจิ้มหมูสะเต๊ะ (แบบครีม ซึ่งมีส่วนผสมของขมิ้น) น้ำพริกขนมจีน น้ำยาขนมจีน น้ำพริกเผา และอาหารที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศที่มีสีเหลือง และสีน้ำตาล ประมาณ 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน

– หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำและเครื่องดื่มที่ร้อนจัด และเย็นจัด เพราะอาจทำให้เกิดอาการเสียวฟันได้ ประมาณ 24 ชั่วโมง

– หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ หลังจากฟอกสีฟันประมาณ 48 ชั่วโมง

– แปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหารประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นอาจใช้วิธีบ้วนปาก หรือวิธีอื่นในการทำความสะอาดช่องปากหลังจากรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่มีสีทุกครั้ง

จัดอันดับวิธีฟอกสีฟันขาว แบบไหนเห็นผลดี ฟันขาวไวที่สุด

ฟอกสีฟัน

เกร็ดความรู้ดูแลสุขภาพช่องปาก

สำหรับผู้ที่กำลังสนใจการฟอกสีฟัน สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “การฟอกสีฟัน”  มากขึ้น ด้วยบทความด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ


ปรึกษาหมอหลิน :
038-416-779
038-416-817
096-305-0765
Line ID : @dppattaya.com

เด็นทัลพอยท์ คลินิกทันตกรรม พัทยา
ค้นหาด้วย Google map นำทางมาถูกแน่นอน
https://goo.gl/MDzxIT (คลิก)
Dental point คลินิก พร้อมให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องฟัน


Comments

comments