096-305-0765
การอุดฟันอมัลกัม

การอุดฟันอมัลกัม

การอุดฟันด้วยอมัลกัมนั้น  ทันตแพทย์มักจะใช้สำหรับอุดฟันหลังที่เรียกว่าฟันกราม หรือฟันกรามน้อยโดยเมื่อเราอ้าปากดูจะเห็นวัสดุเป็นโลหะสีเงิน หรือสีเทา (ในกรณีที่อุดมานานแล้ว)  อมัลกัมนั้นเป็นวัสดุสำหรับการบูรณะซี่ฟันซึ่งมีความแข็งแรง สามารถรองรับการบดเคี้ยวได้ดี...
คุณหมอคะ…อุดฟันฉีดยาชาได้ไหม?

คุณหมอคะ…อุดฟันฉีดยาชาได้ไหม?

บางคนเมื่อจะต้องอุดฟัน อาจจะมีปัญหาเรื่องกลัวเสียวฟัน จากการอุดฟันเลยตั้งคำถามกับคุณหมอว่าหากจะฉีดยาชาก่อนอุดฟันจะทำได้รึเปล่า  แน่นอนว่าได้ค่ะ ขั้นอยู่กับคนไข้ แม้กระทั่งหากเรากลัวเข็ม คุณหมอก็ยังจะป้ายยาชาก่อนทำการฉีดยาชาให้เราอีกด้วยค่ะ...
การอุดฟันสีเหมือนฟัน

การอุดฟันสีเหมือนฟัน

ฟันผุและการอุดฟัน ฟันธรรมชาติของคนเรา ในเด็กมี 20 ซี่  ผู้ใหญ่มี 32 ซี่ ตลอดชีวิตเรามีโอกาสที่จะเสียฟันไปเนื่องจากฟันผุได้  ถ้าไม่ดูแลตรวจสภาพช่องปากอย่างสมำ่เสมอ ทุก 6 เดือน และควรเริ่มตรวจสภาพช่องปากเมื่อฟันนำ้นมขึ้นครบเลยทีเดียว กลไกการเกิดฟันผุเกิดจาก...