096-305-0765

ราคาค่ารักษาสำหรับเด็นทัลพอยท์คลินิกทันตกรรม

อยู่ในช่วงกำลังอัพเดตราคา เร็ว ๆ นี้

ค่าบริการและทำให้ปลอดเชื้อ 50 บาท ทุการรักษาต่อวัน/Service and sterile fee is 50 bt. per visit

การรักษา Dental Fee Price (Thai Baht)
ตรวจ & ปรึกษา Examination & Consultation
โปรแกรมตรวจสุขภาพในช่องปากและให้คำปรึกษา Check Up Program & Consultation Free of Charge
เอ็กซเรย์ในช่องปาก (ฟิล์มเล็ก) X-Ray (Periapical Film/ Bite Wing Film) 120
ฟอกสีฟัน Teeth Whitening – Bleaching 
ฟอกสีฟันทั้งปาก (เฉพาะฟันหน้าซึ่งแสงส่องถึง) Cool Light Teeth Whitening 50 % discount = 4,950
ฟอกสีฟัน 1 ซี่ Cool Light Teeth Whitening – 1 tooth 1,500
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชุดเล็ก (ถาดฟอกสีฟัน 2 ชิ้น, น้ำยาฟอกสีฟัน 4 หลอด) Home Bleaching Set [ 2 trays and 4 bleaching gels] 6,000
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชุดใหญ่ (ถาดฟอกสีฟัน 2 ชิ้น, น้ำยาฟอกสีฟัน 8 หลอด) Home Bleaching Set [ 2 trays and 8 bleaching gels] 9,000
เคลือบฟันเทียม   Veneer
เคลือบฟันเทียม-วัสดุพอร์สเลนเซรามิกส์(ไม่ติดสีอาหาร) ซี่ละ Porcelain Veneer (per tooth) 7,000 / 9,000
เคลือบฟันเทียม-วัสดุคอมโพสิท สีขาวเหมือนฟัน ซี่ละ Composite Veneer (per tooth) 2,500
ฟันปลอมแบบติดแน่น (ครอบฟัน สะพานฟัน)  Crown, Bridge or Cap
ครอบฟัน – วัสดุนิเกิล ซี่ละ Non-precious Crown (Nikle) 7,000
ครอบฟัน Palladium ผิวนอกสีเหมือนฟัน ซี่ละ Palladium Crown 10,000
ครอบฟัน – ทอง 80%ผิวนอกสีเหมือนฟัน ซี่ละ High-precious(80% gold inside) 15,000
ครอบฟันไทเทเนียม ผิวนอกสีเหมือนฟัน ซี่ละ Titanium – Crown 12,000
ครอบฟันเซอร์โคเนียทั้งซี่ไม่มีโลหะ(ฟันหน้า) Zerconia Crown 13,000
ฟันปลอมถอดได้  Removable Denture 
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก – Major Dent บน+ล่าง Full Denture (Top+Bottom) 13,000
ซ่อมฟันปลอม Denture Repair 700-1,500
ฟันปลอมอคิลิก ซี่ละ (กรณีเติมฟัน) Each Acrylic Additional Tooth 500
ทำเขี้ยว-ติดเพชร  Diamond Fixed
ทำเขี้ยว Composit Canine Facing 1,500
ติดเพชร (Skyce) Diamond Fixed with Composit 1,500
ทำเขี้ยวพร้อมติดเพชร ราคาพิเศษ Diamond Fixed on Canine Facing 2,000
จัดฟัน*  Orthodontics* 
1) จ่ายครั้งเดียว (แถมรีเทนเนอร์ 1 คู่ เมื่อถอดเครื่องมือจัดฟัน) 1) Pay for all in one time(Free Retainer top and botttom)  35,000
2) จ่าย 2 ครั้งแรกครั้งละ 6,000 บ.จากนั้นเดือนละ 800 บ.จนกว่าจะเสร็จ 3) Pay 6,000 bt. at 2 first time and pay 800 bt. every month after until finish. 6,000×2 + 800 every month
3) จ่าย 3 ครั้งแรกครั้งละ 4,000 บ.จากนั้นเดือนละ 900 บ.จนกว่าจะเสร็จ 4) Pay 4,000 bt. for 3 first time and pay 900 bt. every month after until finish. 4,000×3 + 900 every month
4) จ่าย 8 ครั้งแรกครั้งละ 2,000 บ.จากนั้นเดือนละ 1,000 บ.จนกว่าจะเสร็จ 5) Pay 2,000 bt. for 8 first time and pay 1,000 bt. every month after until finish. 2,000×8 + 1,000 every month
ทันตกรรมทั่วไป  General Dentistry   
ขูดหินปูน (ขึ้นอยู่กับปริมาณหินปูน) Cleaning-Scaling&Polishing(depend on stain and stone) 400-1,200
อุดฟันสีเงิน (อมัลกัม) Amalgam Filling 400-1,500 (per side & size)
อุดฟันสีเหมือนฟัน White Filling 500-1,800 (per side & size)
อุดฟันหน้าปิดช่องว่าง Space Closing Composite Filling 1,500-2,500
ถอนฟัน Normal Extraction 500-1,500
ผ่าฟันคุด Impaction 1,500-4,000
รักษารากฟันหน้า Root Canal Treatment (anterior tooth) 3,000-4,000
รักษารากฟันหลัง Root Canal Treatment (premolar and molar tooth) 4,000-8,000

*The cost of orthodontic treatment preparation is around 2,700 baht (impressions , photos and intra + extra oral x-ray) and please ask special price for general treatment(cleaning, fillings, extraction and impaction for orthodontics) at DENTAL POINT counter.

   ก่อนขั้นตอนการจัดฟัน มีค่าใช้จ่ายสำหรับการวางแผนการรักษาประมาณ 2,700 บาท และค่าใช้จ่ายสำหรับการเคลียร์ช่องปาก (อุด ขูด ถอน ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องให้ทันตแพทย์เป็นผู้ตรวจและประเมินค่ารักษา) กรุณาสอบถาม… 

Price and Duration ; No Hidden Charge

     Our clinic does not charge hidden credit card for dental fee at least 2,000 THB or consultation charges (not include x-ray and sterile fee 50 bt per time). Dental Point clinic, it is our policy, duty and responsibility to ensure that all our dental instruments and equipments are sterilised according to high standards and abiding to international protocols.

No Discrimination in Charges for Oversea Cases
Our clinic has a strict policy that we do not discriminate prices between our local and oversea patients. The range of varying prices quoted above are based dependent upon the severity or difficulty of each individual cases.

 

Thank you.