096-305-0765

การจัดฟันเป็นการรักษาที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ใช้ระยะเวลายาวนานเป็นปี และเกี่ยวข้องกับการรักษาช่องปากหลาย ๆ ด้าน โดยเราสามารถแบ่งขั้นตอนในการจัดฟันเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ดังนี้

1) ขั้นตอนการวางแผนการรักษา มีค่าใช้จ่าย 2 รายการคือ
– พิมพ์ปาก และถ่ายรูปเพื่อวางแผนการรักษา ราคา 1,050 บาท
– เอ็กซเรย์ 3 ฟิล์มใหญ่ ราคา 1,300บาท

2) ขั้นตอนของการเคลียร์ช่องปาก (อุด, ขูด, ถอน) ในขั้นตอนนี้ต้องให้คุณหมอตรวจดูก่อนว่ามีฟันผุ ต้องอุดกี่ซี่ ต้องถอนกี่ซี่ แต่ราคาคร่าว ๆ ตามนี้ครับ
– อุดฟันสีเหมือนฟัน ราคาเริ่มต้นซี่ละ 600-1500 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดของการผุ)
– ขูดหินปูน ราคาอยู่ระหว่าง 600 – 1,200 บาท (ขึ้นอยู่กับปริมาณหินปูน)
– ถอนฟัน ราคาเริ่มต้น ซี่ละ 600 -1500บาท
– ผ่าฟันคุด ราคาเริ่มต้น ซี่ละ 1,500 -4000บาท (ขึ้นอยู่กับความยากง่าย)

3) ขั้นตอนของการติดเครื่องมือ ในขั้นตอนนี้ มีแพ็คเกจให้คนไข้เลือกจ่าย 4 แบบ ตามความสะดวก

1. เหมาจ่ายครั้งเดียว 35,000 -45000 บาท แถมรีเทนเนอร์ 1 คู่ บนล่าง มูลค่า 3100 บาท เมื่อถอดเครื่องมือออก

2 .ติดเครื่องมือบน จ่าย 6,050 บาท เว้นไปอย่างน้อย 3 วันติดเครื่องมือล่าง จ่ายอีก 6,050 บาท จากนั้น จ่ายเดือนละ 850 บาทจนกว่าจะเสร็จ

3 .ติดเครื่องมือจัดฟันบน จ่าย 4,050 บาท เว้นไปอย่างน้อย 3 วัน ติดเครื่องมือล่าง จ่ายอีก 4,050 บาท เดือนถัดไปจ่ายอีก 4,050 บาท จากนั้น จ่ายเดือนละ 950 บาทจนกว่าจะเสร็จ

4 .ติดเครื่องมือจัดฟันบน จ่าย 2,050 บาท เว้นไปอย่างน้อย 3 วัน ติดเครื่องมือล่าง จ่ายอีก 2,050 บาท เดือนถัดไปจ่ายอีก 2,050 บาทเป็นเวลา 6 เดือน จากนั้น จ่ายเดือนละ 1,050 บาทจนกว่าจะเสร็จ

4) เบ็ดเตล็ด
– ในระหว่างจัดฟัน ถ้าเครื่องมือหลุด มีค่าใช้จ่ายติดเครื่องมือใหม่ตัวละ 250 บาท
– การรักษาทุกครั้ง มีค่าสเตอไรด์ ครั้งละ 50 บาท ต่อ 1 การรักษา
– หลังจากจัดฟันเสร็จแล้ว มีค่าทำ Retainer เริ่มต้นชิ้นละ 1700 บาท บนล่าง 2 ชิ้น = 3100บาท

Comments

comments