096-305-0765

ค่ารักษาพยาบาล

เด็นทัลพอยท์คลินิก

*ค่าบริการและทำให้ปลอดเชื้อ 50 บาท ทุกการรักษาต่อวัน.

รายละเอียด ค่ารักษา( baht )
ตรวจ & ปรึกษา Oral examination
โปรแกรมตรวจสุขภาพในช่องปากและให้คำปรึกษา check up and consultation 150 – 200
เอ็กซเรย์ในช่องปาก (ฟิล์มเล็ก) X-RAY prriapical or bite wing film 150
ฟอกสีฟัน Tooth bleaching
ฟอกสีฟันทั้งปาก (เฉพาะฟันหน้าซึ่งแสงส่องถึง) cool light led tooth bleaching upper and lower 4,500
ฟอกสีฟัน 1 ซี่ (ใช้ในกรณีฟันตาย) Invital tooth bleaching one time 1,500 – 2,000 ต่อครั้ง
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชุดเล็ก (ถาดฟอกสีฟัน 2 ชิ้น, น้ำยาฟอกสีฟัน 4 หลอด) Home bleaching small set 4,000
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชุดใหญ่ (ถาดฟอกสีฟัน 2 ชิ้น, น้ำยาฟอกสีฟัน 8 หลอด)Home bleaching big set 6,000
เคลือบฟันเทียม Veneer
Snap on Veneer หรือเคลือบฟันเทียมแบบถอดได้ คู่ละ 16,000 – 19,000
เคลือบฟันเทียม-วัสดุพอร์สเลนเซรามิกส์(ไม่ติดสีอาหาร) ซี่ละ Porcelain veneer per tooth 10,000 – 12,000 ต่อซี่
เคลือบฟันเทียม-วัสดุคอมโพสิท สีขาวเหมือนฟัน ซี่ละ Composite veneer per tooth 2,500
ฟันปลอมแบบติดแน่น (ครอบฟัน สะพานฟัน) Crown and Bridge
ครอบฟัน – วัสดุนิเกิล ซี่ละ Non precious crown 9,000
ครอบฟัน Palladium ผิวนอกสีเหมือนฟัน ซี่ละ Palladium crown 10,000
ครอบฟันไทเทเนียม ผิวนอกสีเหมือนฟัน ซี่ละ Titanium crown 12,000
ครอบฟันเซอร์โคเนียทั้งซี่ไม่มีโลหะ(ฟันหน้า) All Zirconia crown 15,000
ฟันปลอมถอดได้ Removable denture
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก – Major Dent บน+ล่าง Full denture upper and lower 18,000 – 25,000
ซ่อมฟันปลอม Repair denture 800 – 4,000
ฟันปลอมอคิลิก ซี่ละ (กรณีเติมฟัน) Acrylic tooth repair denture per tooth 500
ทำเขี้ยว-ติดเพชร
ทำเขี้ยว 1,500
ติดเพชร (Skyce) 1,500
ทำเขี้ยวพร้อมติดเพชร ราคาพิเศษ 2,000
จัดฟันติดเหล็ก orthodontic treatment
1) จ่ายครั้งเดียว (แถมรีเทนเนอร์ 1 คู่ 3,000 เมื่อถอดเครื่องมือจัดฟัน) 35,000
2) จ่าย 2 ครั้งแรกครั้งละ 6,000 บ.จากนั้นเดือนละ 800 บ.จนกว่าจะเสร็จ 6,000×2 + 800 every month
3) จ่าย 3 ครั้งแรกครั้งละ 4,000 บ.จากนั้นเดือนละ 900 บ.จนกว่าจะเสร็จ 4,000×3 + 900 every month
4) จ่าย 8 ครั้งแรกครั้งละ 2,000 บ.จากนั้นเดือนละ 1,000 บ.จนกว่าจะเสร็จ 2,000×8 + 1,000 every month
จัดฟันแบบเร่งด่วน จัดเสร็จเร็ว orthodontic treatment ราคาเบ็ดเสร็จ(ผ่อนได้)
จัดฟันแบบดามอนคิว (damon Q) 70,000
จัดแบบดามอนเคลียสีใส (damom clear) 80,000
จัดฟันแบบ clippy self ligate สีโลหะ 50,000
จัดฟันแบบ clippy clear สีใส 65,000
จัดฟันแบบ self ligate สีโลหะ 45,000
จัดฟันแบบ self ligate clear สีเหมือนฟัน 55,000
จัดฟันแบบ pass technique 45,000
จัดฟันแบบใส(invisible orthodontic) ราคาเบ็ดเสร็จ(ผ่อนได้)
จัดฟันแบบใสเฉพาะฟันหน้า (clear aligner) เสตปละ 6,000 – 12,000
จัดฟันแบบใส ถึง ฟันกรามน้อย 3d ortho 80,000
จัดฟันแบบใสทั้งปาก (invisalign comprehensive usa ) 120,000 – 180,000
ทันตกรรมทั่วไป
ขูดหินปูน (ขึ้นอยู่กับปริมาณหินปูน) cleaning 800 – 1,500
ขูดหินปูน และ พ่นฟันขาวด้วย air flow 1,500 – 2,500
อุดฟันสีเงิน (อมัลกัม) Amalgam filling 800 – 1,500 (ขึ้นอยู่กับขนาด)
อุดฟันสีเหมือนฟัน Composite filling 800 – 2,500 (ขึ้นอยู่กับขนาด)
อุดฟันหน้าปิดช่องว่าง Diastema closure 1,500 – 2,500 ต่อช่อง
ถอนฟัน Extraction 800 – 1,500
ผ่าฟันคุด Surgical removal impacted tooth 1,500 – 5,000
รักษารากฟันหน้า Anterior teeth root canal treatment 5,000 – 6,000
รักษารากฟันหลัง Posterior teeth root canal treatment 8,000 – 12,000