096-305-0765

ค่ารักษาพยาบาล

เด็นทัลพอยท์คลินิก

รายละเอียดค่าบริการทันตกรรม

*ค่าบริการและทำให้ปลอดเชื้อ 50 บาท ทุกการรักษาต่อวัน.

รายละเอียด ค่ารักษา( baht )
ตรวจ & ปรึกษา Oral examination
โปรแกรมตรวจสุขภาพในช่องปากและให้คำปรึกษา check up and consultation 150 -200
เอ็กซเรย์ในช่องปาก (ฟิล์มเล็ก) X-RAY prriapical or bite wing film 120
ฟอกสีฟัน Tooth bleaching
ฟอกสีฟันทั้งปาก (เฉพาะฟันหน้าซึ่งแสงส่องถึง) cool light led tooth bleaching upper and lower 4500
ฟอกสีฟัน 1 ซี่ (ใช้ในกรณีฟันตาย) Invital tooth bleaching one time 1,500-2000 ต่อครั้ง
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชุดเล็ก (ถาดฟอกสีฟัน 2 ชิ้น, น้ำยาฟอกสีฟัน 4 หลอด) Home bleaching small set 4,000
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชุดใหญ่ (ถาดฟอกสีฟัน 2 ชิ้น, น้ำยาฟอกสีฟัน 8 หลอด)Home bleaching big set 6,000
เคลือบฟันเทียม Veneer
Snap on Veneer หรือเคลือบฟันเทียมแบบถอดได้ คู่ละ 16000-19000
เคลือบฟันเทียม-วัสดุพอร์สเลนเซรามิกส์(ไม่ติดสีอาหาร) ซี่ละ Porcelain veneer per tooth 9,000
เคลือบฟันเทียม-วัสดุคอมโพสิท สีขาวเหมือนฟัน ซี่ละ Composite veneer per tooth 2,500
ฟันปลอมแบบติดแน่น (ครอบฟัน สะพานฟัน) Crown and Bridge
ครอบฟัน – วัสดุนิเกิล ซี่ละ Non precious crown 9,000
ครอบฟัน Palladium ผิวนอกสีเหมือนฟัน ซี่ละ Palladium crown 10,000
ครอบฟันไทเทเนียม ผิวนอกสีเหมือนฟัน ซี่ละ Titanium crown 12,000
ครอบฟันเซอร์โคเนียทั้งซี่ไม่มีโลหะ(ฟันหน้า) All Zirconia crown 15,000
ฟันปลอมถอดได้ Removable denture
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก – Major Dent บน+ล่าง Full denture upper and lower 18000-25000
ซ่อมฟันปลอม Repair denture 800-2000
ฟันปลอมอคิลิก ซี่ละ (กรณีเติมฟัน) Acrylic tooth repair denture per tooth 500
ทำเขี้ยว-ติดเพชร
ทำเขี้ยว 1,500
ติดเพชร (Skyce) 1,500
ทำเขี้ยวพร้อมติดเพชร ราคาพิเศษ 2,000
จัดฟัน* orthodontic treatment
1) จ่ายครั้งเดียว (แถมรีเทนเนอร์ 1 คู่ 3,000 เมื่อถอดเครื่องมือจัดฟัน) 35,000
2) จ่าย 2 ครั้งแรกครั้งละ 6,000 บ.จากนั้นเดือนละ 800 บ.จนกว่าจะเสร็จ 6,000×2 + 800 every month
3) จ่าย 3 ครั้งแรกครั้งละ 4,000 บ.จากนั้นเดือนละ 900 บ.จนกว่าจะเสร็จ 4,000×3 + 900 every month
4) จ่าย 8 ครั้งแรกครั้งละ 2,000 บ.จากนั้นเดือนละ 1,000 บ.จนกว่าจะเสร็จ 2,000×8 + 1,000 every month
ทันตกรรมทั่วไป
ขูดหินปูน (ขึ้นอยู่กับปริมาณหินปูน) cleaning 600-1,200
อุดฟันสีเงิน (อมัลกัม) Amalgam filling 600-1,500 (ขึ้นอยู่กับขนาด)
อุดฟันสีเหมือนฟัน Composite filling 600-2500 (ขึ้นอยู่กับขนาด)
อุดฟันหน้าปิดช่องว่าง Diastema closure 1,500-2,500 ต่อช่อง
ถอนฟัน Extraction 600-1,500
ผ่าฟันคุด Surgical removal impacted tooth 1,500-4,000
รักษารากฟันหน้า Anterior teeth root canal treatment 5,000-6,000
รักษารากฟันหลัง Posterior teeth root canal treatment 7,000-8,000

ติดตามเรา

บริการของเรา

– ทันตกรรมจัดฟันแบบเหล็ก แบบใส – ทันตกรรมเพื่อการรักษา – ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม – การฝังรากเทียม

บทความทันตกรรม

– รีเทนเนอร์คืออะไร – คำแนะนำสำหรับการจัดฟัน – ฟันขาวถอดได้ แปะฟันขาว – ข้อดีของการจัดฟันแบบดามอน

ติดต่อเรา