096-305-0765
การจัดฟันเป็นการรักษาทางทันตพยาธิที่ต้องใช้เวลารักษาต่อเนื่องหลายปี จึงต้องอาศัยความร่วมมือในการรักษาจากคนไข้มาก  และต้องมีการนัดพบทันตแพทย์เดือนละครั้งทุกเดือนเพื่อปรับเครื่องมือจัดฟัน  นอกจากนี้ การดูแลสภาพเหงือกและฟันเป็นหน้าที่ของคนไข้ที่จะต้องดูแลให้มากกว่าปกติ  มิฉะนั้น ผลเสียที่จะเกิดขึ้นคือ ปัญหาฟันผุ  โอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคเหงือก  มีอาการเหงือกร่น และฟันโยกจากโรคเหงือกได้ โดยในการจัดฟันนั้นจะใช้เวลาแตกต่างกันไปในคนไข้แต่ละคน  ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่างเช่น 1) ความยากง่ายของเคส 2) ในเคสที่ต้องมีการถอนฟันร่วมกับการจัดฟัน  จะใช้เวลาในการรักษานานกว่าในเคสที่ไม่มีการถอนฟัน  โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้วางแผนการรักษาในแต่ละราย 3) คนไข้ที่มีอายุยังน้อย ไม่เกิน 30 ปี การรักษาจะเสร็จเร็วกว่าคนอายุมากกว่า 30 ปี 4) ความร่วมมือในการรักษา  คนไข้ที่ทำเครื่องมือจัดฟันหลุดบ่อยและไม่มาตามนัดการรักษาทุกเดือน จะมีแนวโน้มทำให้การรักษายุ่งยากขึ้นและใช้เวลาจัดฟันนานขึ้น

ขั้นตอนในการจัดฟันโดยรวมเป็นดังนี้

1) ในหกเดือนแรกจะมีการเปลี่ยนลวดจากลวดเล็กเป็นลวดเบอร์ใหญ่ที่สุด  ซึ่งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนลวดจะมีอาการเจ็บหรือตึงที่ฟันประมาณ 3-4 วัน 2) หลังจากหกเดือนแรก  จะมีการดึงฟันเขี้ยวเข้ามาก่อน  โดยจะใช้เวลาในช่วงนี้ตั้งแต่หลายเดือนจนถึงปี 3) เมื่อเขี้ยวเข้าตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว  จะเริ่มปิดช่องฟันโดยการรวบ 4 ซี่หน้าให้ชิด  ใช้เวลาเกือบปี 4) เมื่อฟันชิดทุกตำแหน่งจะต้องคงสภาพฟันไว้ประมาณ 4-6 เดือน เพื่อให้กระดูกรอบ ๆ ฟันแต่ละี่ซี่แข็งแรง   โดยในระยะนี้จะมีการแก้ฟันเฉพาะตำแหน่งที่ยังให้สวยให้สวยขึ้นก่อนที่จะถอดเครื่องมือ 5) ระยะที่จะถอดเครื่องมือจัดฟันมาใส่รีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟัน 6) เมื่อจัดฟันเสร็จแล้ว ควรกลับมาตรวจสภาพฟัน ทุก ๆ 6 เดือน

Comments

comments