096-305-0765

ครอบฟันคืออะไร ?

ครอบฟัน คือ ฟันปลอมแบบติดแน่น ที่ทันตแพทย์จะสวมทับลงบนฟันซี่ที่มีปัญหา ( ฟันแตก ฟันบิ่น ฟันที่อุดไม่ได้แล้ว หรือฟันที่ผ่านการรักษาราก เป็นต้น) คล้ายกับลักษณะของมงกุฎที่สวมลงบนศีรษะ (ครอบฟัน = Crown)

สะพานฟัน คือ แผงครอบฟันที่คร่อมทับ/ปิดช่องว่าง หรือปิดฟันหลอ  โดยการสวมครอบฟันซี่ริมทั้งสองด้าน ทับแบบติดแน่นลงบนฟันซี่สุดท้ายของช่องว่างทั้งสองด้าน เปรียบคล้ายกับลักษณะของ “สะพาน”

ครอบฟันสะพานฟัน

ครอบฟัน – ก่อนทำครอบฟัน จะมีการกรอผิวฟันรอบ ๆ ออกเล็กน้อย

ในการทำครอบฟันนั้น ทันตแพทย์จะกรอผิวฟันรอบ ๆ ซี่ฟันออกโดยรอบ เพื่อให้ฟันปลอมซี่ใหม่ที่จะสวมลงไปนั้นได้ขนาดพอดีพอเหมาะกับฟันซี่ข้าง ๆ   หลังจากนั้นทันตแพทย์จะพิมพ์ฟันที่กรอแล้ว โดยมีครอบฟันชั่วคราวใส่เอาไว้ให้เพื่อป้องกันอาการเสียวฟันจากการกรอฟัน นั้น แต่ครอบฟันชั่วคราวนี้ แม้จะมีลักษณะเหมือนฟันมาก  แต่วัสดุที่ใช้ไม่มีความคงทนถาวร  สามารถแตกหรือชำรุดได้หากใส่ไปนาน ๆ ครอบฟันชั่วคราวนี้ ทันตแพทย์จะให้ใส่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะนัดให้คนไข้มาใส่ครอบฟัน ด้วยวิธีการยึดด้วยกาวซีเมนต์ทางทันตกรรมหรือเรซิ่นกับคอฟันที่ได้เตรียมไว้

ครอบฟันสะพานฟัน

ครอบฟันที่สวมลงคอฟันซึ่งได้มีการกรอผิวฟันออกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว

ลักษณะของฟันปลอมติดแน่นหรือครอบฟัน ภายหลังจากที่ยึดกับคอฟันที่มีการกรอผิวฟันเตรียมไว้ก่อนหน้าแล้ว จะมีความสวยงามสมจริงเหมือนธรรมชาติมาก ๆ ที่สำคัญยังอำนวยความสะดวกแก่ท่านเจ้าของ โดยที่ไม่ต้องถอดเข้าถอดออกเหมือนกับฟันปลอมแบบถอดได้อีกด้วย.

– ลักษณะของสะพานฟันซึ่งเป็นแผงของครอบฟันที่ทันตแพทย์จะนำมาปิดช่องว่างระหว่างฟัน

ครอบฟันสะพานฟัน

สะพานฟัน

ในกรณีที่มีการถอนฟันออกไปจนเกิดเป็น ” ฟันหลอ” การทำสะพานฟัน คือการทำฟันปลอมแบบติดแน่น สามารถช่วยแก้ปัญหาฟันหลอได้อย่างดี

ครอบฟันสะพานฟัน

ฟันหลอก่อนทำสะพานฟัน

– สภาพ “ฟันหลอ” หรือกรณีที่มีฟันถูกถอนออกไปจนทำให้เกิดช่องว่างระหว่างซี่ฟัน

ครอบฟันสะพานฟัน

สะพานฟัน งานทันตศิลป์ที่เด็นทัลพอยท์คลินิก

– หลังจากคุณหมอยึดสะพานฟันสองด้านติดเข้ากับฟันทั้งสองซี่แล้ว ฟันจะมีลักษณะเดียวกับฟันธรรมชาติจนแยกไม่ออก

ครอบฟันหรือสะพานฟันนั้นเป็นกระบวนการซ่อมแซมอย่างหนึ่ง  ใช้สำหรับในกรณีที่

  • ฟันผุขนาดใหญ่จนไม่สามารถอุดด้วยวัสดุอุดอย่างอื่นได้
  • ฟันแตก ฟันร้าว
  • ฟันที่ผ่านการรักษาราก (ก่อนทำครอบฟัน ต้องมีการทำเดือยฟันร่วมด้วย)
  • ทดแทนฟันซี่ที่หายไป

ครอบฟันสะพานฟัน

สิ่งที่ควรทราบของครอบฟัน สะพานฟัน

1) อาจจะมีอาการเสียวหรือปวดน้อย ๆ ที่ฟันซี่ที่ถูกกรอ

2) จะมีความรู้สึกตึง ๆ ที่เหงือกบริเวณซี่ฟันที่ถูกกรอหรือใกล้เคียง

3) ครอบฟันชั่วคราวที่ใส่ไว้ ใส่เพียงเพื่อป้องกันการเสียวฟัน หรือป้องกันฟันล้มซึ่งทำด้วยพลาสติกจะไม่แข็งแรง  ดังนั้นจึงไม่ควรนำไปเคี้ยวของแข็งหรือเหนียวมาก ๆ อาจจะหักหรือหลุดได้  และจะส่งผลทำให้การรักษายุ่งยากขึ้นด้วย

4) การใส่ครอบฟันหรือสะพานฟันในระยะแรกอาจจะรู้สึกแปลก ๆ อาจเคี้ยวอาหารไม่สะดวก  เนื่องจากยังไม่เคยชินกับฟันปลอม  ไม่ควรกังวลกับฟันปลอมมากเกินไป  ให้ทำกิจวัตรเหมือนปกติ แล้วจะ่ค่อย ๆ เคยชินกับฟันปลอมไปเอง

5) ในบางครั้งฟันปลอมที่ใส่ไปแล้วอาจหลุดได้ไม่ต้องตกใจ ให้ท่านเก็บฟันปลอมทุกชิ้นส่วนและรีบกลับมาพบทันตแพทย์ทันที่

6) ความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญมาก  เนื่องจากตัวฟันปลอมไม่สามารถถอดออกมาได้  โดยเฉพาะด้านใต้สะพานฟันมักจะมีเศษอาหารหรือแผ่นคราบจุลินทรีย์ตกค้างบริเวณ ใต้สะพานฟัน  ดังนั้น หลังจากแปรงฟันตามปกติแล้วยังต้องใช้ไหมขัดฟันชนิดพิเศษ (Super Floss) หรือแปรงซอกฟันทุกครั้งทำความสะอาดใต้สะพานฟัน  ไม่เช่นนั้นจะก่อให้เกิดมีหินปูนเกาะ  มีเหงือกอักเสบ  ฟันผุบริเวณรอยต่อระหว่างคอฟันและครอบฟัน ซึ่งถ้าเป็นรุนแรงมาก ๆ จะทำให้ต้องรื้อทั้งฟันปลอมและถอนตอฟันแท้ออกทั้งหมด

7) ควรกลับมาพบทันตแพทย์ทุก ๆ 6 เดือน เพื่อมาตรวจสภาพฟันปลอม  ประเมินการดูแลรักษาทำความสะอาดฟันปลอมเพื่อให้ฟันปลอมมีอายุการใช้งานได้ดี ตลอดไป

8) การใช้ฟันผิดวิธี  เช่น ใช้ฟันปลอมเคี้ยวของแข็ง หรือเปิดฝาขวดน้ำอัดลม  อาจทำให้ฟันปลอมเสียหายได้

Comments

comments