096-305-0765

สะพานฟันคืออะไร ?

สะพานฟันคือ ฟันปลอมที่ใส่เพื่อทดแทนฟันบางซี่ที่ถูกถอนออกไปโดยจะต้องมีฟันธรรมชาติเหลืออยู่หน้าช่องว่างที่อยู่หน้า  และหลังช่องว่างที่ถูกถอนไป  และต้องมีฟันที่มีกระดูกฟันรองรับมากพอที่จะเป็นหลักยึดฟันปลอมติดแน่นได้  ฟันปลอมชนิดนี้จะมีลักษณะเหมือนฟันธรรมชาติมาก  โดยฟันปลอมจะวางอยู่บนที่ว่างให้พอดี  จากนั้นจึงยึดฟันปลอมกับครอบฟันให้เป็นชิ้นเดียวกัน  ไม่มีตะขอเกาะอยู่ที่ตัวฟัน  และจะยึดติดกับฟันด้วยวัสดุซีเมนต์สำหรับฟันปลอมติดแน่น  ไม่สามารถถอดออกมาได้

ครอบฟันคืออะไร ?

ครอบฟันคือ ฟันปลอมที่ทำขึ้นเพื่อครอบลงไปบนโครงสร้าง (หรือตอ) ของฟันซี่เดิมซึ่งแตกบิ่นหรือผุ และเสียเนื้อฟันไปมากจนไม่สามารถอุดซ่อมแซมฟัน โดยวิธีอื่นๆ ได้ หรืออุดได้แต่ขาดความสวยงามเป็นธรรมชาิติ หรืออาจครอบลงบนตอของเดือยฟันที่ได้รับการรักษารากมาแล้ว

ขั้นตอนการทำเป็นอย่างไร ?

ทันตแพทย์จะกรอผิวฟันรอบ ๆ ซี่ฟันออกโดยรอบเพื่อให้ได้ขนาดที่พอเหมาะ  จากนั้นจึงพิมพ์ฟันที่กรอแล้ว  ส่วนฟันที่กรอออกแล้วก็จะมีครอบฟันหรือสะพานฟันชั่วคราวใส่ไว้ระหว่างที่รอใส่ฟันปลอมตัวจริง  ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์  หลังจากนั้นจึงจะยึดฟันปลอมตัวจริงด้วยกาวซีเมนต์หรือเรซิ่นกับตอฟันที่ได้กรอตกแต่งเตรียมไว้.

Comments

comments