096-305-0765
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวีเนียร์.

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวีเนียร์.

ถาม จะต้องใช้เวลาในการทำเคลือบฟันเทียมนานแค่ไหน และต้องมาพบทันตแพทย์กี่ครั้ง ?

ตอบ จะต้องมาตามนัดประมาณ 2-3 ครั้ง

โดยครั้งแรกจะมีการพิมพ์ปากเพื่อทำแบบปูนฟันไว้เพื่อวางแผนการรักษา หลังจากนั้นใช้เวลาประมาณ 30 นาทีต่อซี่ ในการเกลาฟันให้ได้รูปร่างก่อนพิมพ์ปากครั้งสุดท้าย เพื่อส่งแลบทันตกรรมไปสร้างชิ้นงานที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้อาจใช้เวลานานกว่านี้ถ้าทำหลายซี่

ในครั้งที่สอง จะนัดเพื่อติดชิ้นงานพอร์สวีเนียร์ ลงบนฟันด้วยกาวทันตกรรมชนิดพิเศษซึ่งจะติดกับผิวฟันเสมือนเคลือบฟันตามธรรมชาติจริงๆ โดยระยะห่างระหว่างครั้งที่ 1 และ 2 ห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์

ถาม การทำเคลือบฟันเทียมแบบติดแน่น (Veneer) จะมีข้อเสียอะไรบ้างไหม?

ตอบ  ข้อเสียมีแน่นอน เพราะในขั้นตอนของการทำเคลือบฟันเทียมจะมีการกรอผิวฟันออก (แม้จะในระดับมิลลิเมตร) แต่คนไข้จะต้องเสียเคลือบผิวฟันซึ่งมีความแข็งแกร่งนี้ไปตลอดชีวิต  ฟันจะไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนผิวฟันที่ถูกกรอออกไปได้  ดังนั้น เมื่อคนไข้ตัดสินใจที่จะทำเคลือบฟันเทียมแล้ว จะต้องใส่ไปตลอดชีวิต  หากเคลือบฟันเทียมมีการแตกหักเสียหาย ต้องมีการทำขึ้นมาใหม่ เพราะไม่เช่นนั้นจะมีอาการเสียวฟัน นอกจากนี้ หากรับการทำเคลือบฟันเทียมกับทันตแพทย์ที่มีเทคนิคและฝีมือไม่ได้มาตรฐาน อาจเสียงที่จะทำให้เหงือกร่น เหงือกอักเสบ หรือมีฟันผุได้ ดังนั้น คนไข้จะต้องตัดสินใจให้ดี

ถาม หลังจากที่ทำฟันไปแล้วจะมีอาการข้างเคียงหรือไม่ ?

ตอบ ในคนไข้บางคนอาจจะมีอาการเสียวฟัน เวลาทานของเย็น ของร้อน เพราะฉะนั้นควรจะใช้หลอดทุกครั้ง    ในการดื่มน้ำเย็น น้ำร้อนและหลีกเลี่ยงการรับประทาน ของร้อนจัด เย็นจัดระหว่างรอติดเคลือบฟันมุกลงบนฟัน

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวีเนียร์.

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวีเนียร์.

ข้อแนะนำเพิ่มเติม ในช่วงระหว่างการรักษา คนไข้ควรให้ความร่วมมือในการแปรงฟันตามปกติให้ถูกต้อง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ เพื่อไม่ให้เหงือกมีอาการบวมและอักเสบ นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงอาหารและน้ำที่มีสี เช่น น้ำชา กาแฟ และการสูบบุหรี่

ขั้นตอนการทำในการนัดครั้งแรก

1. คุณหมอจะทายาชาลงบนฟัน แล้วหยดยาชาไปตามจำนวนซี่ฟันที่จะทำ เมื่อมีอาการชาแล้วจะเริ่มการเหลาฟัน ให้ได้รูปร่างที่สวยงามเหมาะสม
2. คุณหมอจะทำการพิมพ์ปากเพื่อสร้างแบบฟันในการทำชิ้นงานเคลือบฟันเทียมหรือ พอร์สเลนวีเนียร์
3.คุณหมอจะใส่เคลือบฟันแบบชั่วคราวให้ ซึ่งจะมีสีเดียวกับฟัน

ขั้นตอนในการนัดครั้งที่สอง

เมื่อได้ชิ้นงานเคลือบฟันเทียมมาแล้ว  จะมีการลองลงบนฟันแต่ละซี่เพื่อดูว่ามีความแนบสนิทดีกับฟันหรือไม่ ในกรณีชิ้นงานไม่แนบสนิท จะต้องส่งกลับไปที่แลบ  เพื่อให้ช่างทันตกรรมแก้ชิ้นงานใหม่

เมื่อลองแล้วแนบสนิทดี คุณหมอจะให้คนไข้ดูก่อนว่า พอใจในสีของฟันหรือไม่ หลังจากนั้นจึงจะทำการติดกาวชนิดพิเศษลงบนชิ้นงานเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ถาม  จะมีอาการปวดมากไหม ?

ตอบ แทบจะไม่มีเลย เพราะระหว่างขั้นตอนการรักษาจะต้องมีการใส่ยาชาทุกครั้งค่ะ

ถาม  เคลือบฟันเทียมเซรามิกส์หรือพอร์ซเลนวีเนียร์ จะทนทานแค่ไหนสามารถใช้ได้กี่ปี ?

ตอบ  เคลือบฟันเทียมเซรามิกส์ หรือ พอร์สเลน วีเนียร์ สามารถใช้งานได้ประมาณ 5-10ปี หรือมากกว่านี้
การที่เคลือบฟันเทียมจะอยู่ได้นานเท่าไรนั้น ขึ้นกับการดูแลรักษาของคนไข้เป็นหลัก โดยความเป็นจริงๆ แล้ว เคลือบฟันเทียมนั้นทำจากพอร์สเลน ซึ่งเป็นวัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงแต่มีความเปราะตามคุณสมบัติของวัสดุ เพราะฉะนั้นหลังจากใส่ชิ้นงานพอร์ซเลนไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการใช้ฟันหน้ากัดของแข็ง เช่น กัดแอปเปิ้ล กระดูกไก่หรือกระดูกหมู กัดเล็บ กัดดินสอ  เพราะจะทำให้ชิ้นงานแตกหักได้ ซึ่งถ้าเทียบดูก็คล้ายคลึงกับจานกระเบื้องที่สวยงาม แข็งแรงแต่ก็ตกแตกได้เช่นกัน)

นอกจากนี้ใต้ขอบของชิ้นงานยังคงเป็นฟันธรรมชาติที่สามารถเกิดฟันผุได้ สามารถเป็นโรคเหงือกได้ คนไข้ควรแปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และควรใช้ไหมขัดฟันทุกวัน ตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน ให้มีสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรงและรอยยิ้มที่สวยงามของท่านจะคงอยู่นานที่สุด

Comments

comments