096-305-0765

ทันตกรรมรากเทียม

การรักษารากฟัน สำคัญไฉน ?

ท่านที่ต้องการเก็บรักษารากฟันแท้ให้อยู่ไปตลอดชีวิตนั้น เมื่อมีเหตุทำให้ต้องสูญเสียเนื้อฟันจากฟันผุ เป็นหนอง หรือได้รับอุบัติเหตุฟันแตกร้าว ทันตแพทย์สามารถช่วยท่านได้โดยการรักษารกฟัน คำถาม คำตอบต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจว่าการรักษารากฟันจะให้ประโยชน์แก่ท่านอย่างไร และรักษาอย่างไร

ทำไมจึงต้องรักษารากฟัน ?

     ก่อนอื่นควรเข้าใจถึงสภาพธรรมชาติของฟันว่าประกอบด้วย ส่วนตัวฟันที่มองเห็นในปาก อีกส่วนหนึ่งคือรากฟันที่ฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ฟันหน้ามีรากเดียว ฟันกรามมีหลายราก ภายในซี่ฟันมีโพรงซึ้งเป็นที่อยู่ของเส้นประสาท และหลอดเลือดมาหล่อเลี้ยง เรียกโพรงนี้ว่า คลองรากฟัน

     เมื่อใดที่ประสาทฟันถูกกระทบกระเทือน จะทำให้เกิดการอักเสบเป็นหนองหรือประสาทฟันเน่าตายไปในที่สุด ทำให้รู้สึกปวดฟันมาก การรักษาฟันซึ้งหมายถึงการรักษาในคลองรากเป็นการจำกัดประสาทฟันที่อักเสบหรือเป็นหนองออก ทำให้อาการเจ็บปวดหายไปแล้วยังมีฟันใช้งานตามปกติต่อไป การปล่อยฟันที่เป็นโรคทิ้งไว้นานๆ ทำให้สภาพกระดูกที่รองรับฟันอักเสบ ละลายตัวได้อาจจะไม่สามารถเก็บรักษารากฟันไว้ได้ จำเป็นต้องถอนออกไป

     เมื่อถอนฟันไปแล้วกระดูกบริเวณซี่นั้นจะยุบตัวลงไป ทำฟันปลอมไดไม่สวยเหมือนธรรมชาติ การบดเคี้ยวด้อยประสิทธิภาพลงนอกจากนี้ราคาค่าใช้จ่ายในการใส่ฟัน อาจสูงกว่าการรักษารากฟัน หากไม่สามารถรักษารากไว้ได้ เมื่อจำเป็นต้องถอนฟันออกไปแล้ว ควรต้องใส่ฟันแทนที่ทุกตำแหน่ง ยกเว้นฟันกรามซี่สุดท้ายอย่างไรก็ตามที่ทันตแพทย์พิจารณาแล้วว่าสามารถเก็บรักษาไว้ได้นั้น จะให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะเก็บหรือจะถอนออกไป

     มีคนไข้จำนวนมากที่ถอนฟันกรามไปแล้วไม่ใส่ฟันปลอมแทนที่ในเวลาอันสมควร เพราะไม่รู้สึกเดือนร้อนในเรื่องความสวยงาม ร่างกายก็ปรับตัวเคยชิ้นกับฟันหลอ ผลเสียที่เกิดขึ้นได้แก่ เคี้ยวอาหารเพียงข้างเดียวที่ฟันอยู่ครบ จะทำให้ปวดเมื่อยที่ข้อต่อขากรรไกรได้ อาจมีปัญหาของโรคเหงือกอักเสบในบริเวณที่ไม่ได้เคี้ยว ฟันที่อยู่ข้างเดียวซี่ที่ถอนไปนั้นจะล้มเอียง เกิดช่องว่างใหม่เล็กๆที่ซี่ติดกัน ทำให้เศษอาหารติดเป็นประจำ ฟันที่ผุง่าย

ประสาทฟันถูกกระทบกระเทือนได้อย่างไร ?

การปล่อยให้ฟันผุจนลึกเข้าไปใกล้โพรงประสาทฟัน ฟันแตกหักมีรอยร้าวจากการบดเคี้ยวหรือจากอุบัติเหตุ ทำให้เชื้อแบคทีเรียในน้ำลายเข้าไปทำอันตรายต่อประสาทฟัน นอกจากนี้โรคเหงือกอักเสบเรื้อรังหรือฟันถูกกระแทกแรงๆ ก็มีผลโยงไปทำให้ประสาทฟันตายได้

     อาการเตือนให้ทราบว่าประสาทฟันเป็นโรคแล้ว คือมีอาการ ปวดฟัน เป็นๆหายๆ หรือปวดอย่างรุ่งแรงจนทนไม่ได้ หรือเหงือกบวมบางครั้งฟันกระทบกันแล้วจะปวดมากขึ้นแต่บางครั้ง

ก็อาจจะไม่มีอาการเตือนให้ทราบเลยก็ได้ การตรวจและการเอ็กซเรย์ฟันสามารถช่วยวินิจฉัยได้ถูกต้องยิ่งขึ้น

     การเสียวฟันจากความร้อน เย็น หรือของหวาน เพียงช่วงสั้นๆ ไม่กี่วินาทีแล้วหายไป เป็นอาการเตือนขั้นต้นว่ามีสิ่งรบกวนปลายประสาทฟันแล้ว แต่ร่างกายสามารถป้องกันได้จึงไม่เป็นไรฉะนั้นต้องให้ทันตแพทย์ตรวจ จึงทราบว่าประสาทฟันเป็นโรคหรือยังปกติ

Comments

comments