096-305-0765

การฟอกสีฟันมี 2 ประเภท คือ การฟอกสีฟันที่บ้าน และการฟอกสีฟันที่คลินิก  การฟอกสีพันที่บ้านจะใช้น้ำยาฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นน้อย จึงเห็นผลช้า  แต่ให้ผลในระยะยาวมากกว่า  ส่วนการฟอกสีฟันที่คลินิก ต้องควบคุมและดูแลโดยทันตแพทย์เท่านั้น เพราะใช้น้ำยาฟอกสีฟันที่มีึความเข้มข้นสูงมาก ๆ หากไม่ระวังให้ดี อาจทำอันตรายต่อผู้ใช้ได้

คำแนะนำในการฟอกสีฟันที่บ้าน

ก่อนทำการฟอกสีฟันที่บ้านนั้น  ผู้ที่จะทำการฟอกควรมีสุขภาพในช่องปากและฟันดี เช่น ไม่มีฟันผุ เหงือกไม่อักเสบ ถ้ามีอาการเสียวฟันซี่ใดเป็นพิเศษ ไม่ว่าดื่มน้ำร้อน  น้ำเย็น หรืออื่นๆ ควรแจ้งให้ทันตแพทย์ของท่านทราบ เพื่อที่จะป้องกันไว้ หรือวางแผนระหว่างการรักษาได้อย่างถูกต้อง

1.ทันตแพทย์จะทำการตรวจ และปรับปรุงสุขภาพในช่องปากขั้นพื้นฐาน เช่น ต้องถอนฟันหรือรักษารากฟันที่เสีย อุดฟัน หรือขูดหินปูนให้เรียบร้อยเสียก่อน

2.ตรวจสอบและประเมินสีฟันเบื้องต้น วางแผนการรักษา เลือกวัสดุ เทคนิควิธีการที่เหมาะสมและจำเพาะสำหรับคนไข้แต่ละท่าน

3.จะทำการฟอกสีฟัน ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ แก่ท่าน จนกว่าจะได้ผลเป็นที่พอใจ

4.ให้การป้องกัน รักษา หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทำการฟอก

การฟอกสีฟันที่คลินิก – ฟอกฟันขาวด้วยระบบแสง LED Whitening System

เป็นการฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น โดยจะใช้เวลาในการกระตุ้นให้น้ำยาฟอกสีฟันทำงานเพียง 30 นาที  และใช้เวลาโดยรวมทั้งสิ้นทุกขั้นตอน ประมาณ 1 ชั่วโมง ฟันของคุณจะมีสีขาว และสว่างขึ้นทันทีภายหลังการฟอกสีฟันเสร็จ หรืออาจใช้วิธีการฟอกที่บ้าน (Home Bleaching) ร่วมด้วย เพื่อเสริมให้ได้ความขาวที่ดียิ่งขึ้น

ในกรณีที่คุณมีสีฟันเข้มมากๆ หรือฟันที่เขhมจากการได้รับยาปฏิชีวนะ (ในระดับน้อยถึงปานกลาง) ก็อาจต้องใช้วิธีการฟอกสีฟันที่ยาวนานขึ้นและนอกจากนี้ ก็อาจใช้วิธีการฟอกทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้ฟันของคุณขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

การฟอกสีฟันด้วยเครื่องฟอกสีฟัน ระบบแสง LED Whitening System  มีข้อดีคือจะเกิดความร้อนในขณะฟอกสีฟันน้อยมาก จึงทำให้ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น เช่น การเสียวฟันเกิดขึ้นน้อยตามไปด้วย และแสง LED ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับการฟอกสีฟัน  ทำให้ผลที่ได้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด เพื่อผลประโยชน์ของคุณเป็นสำคัญ นอกจากนี้การออกแบบตัวเครื่องฟอกสีฟัน มีรูปร่างกะทัดรัด ช่วยประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ เคลื่อนย้ายสะดวกใช้งานง่ายและมีตำแหน่งกระจายแสงเพื่อใช้ฟอกสีฟัน สามารถครอบคลุมบริเวณฟันที่จะทำการฟอกสีฟันได้มากที่สุด

กลไกลของการทำให้ฟันขาว

สารไฮโดรเจนเปอร์ร๊อกไซด์จากน้ำยาฟอกสีฟัน เมื่อถูกกระตุ้นโดยแสงระบบ LED ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นอนุมูลอิสระ และอนุมูลอิสระดังกล่าวจะเข้าไปจับกับโมเลกุลสีซึ่งเกาะติดอยู่ที่ผิวฟันทำให้โมเลกุลสีดังกล่าวหลุดออกจากผิวฟัน ส่งผลให้ฟันมีสีขาวและสว่างขึ้น อย่างที่คุณต้องการหลังจากการฟอกสีฟัน

ขั้นตอนการฟอกสีฟัน

อันดับแรก ทันตแพทย์จะต้องทำการตรวจสภาพของเหงือก และบริเวณฟันที่จะทำการฟอกสีฟัน เมื่อพิจารณาแล้วว่าสามารถทำการฟอกสีฟันได้ ทันตแพทย์จะทำการขัดฟัน และทำการฟอกสีฟัน โดยมีวัสดุขั้นปิดขอบเหงือกบริเวณที่ติดกับคอฟัน เพื่อป้องกันไม่ให้เหงือกแตะโดนน้ำยาฟอกสีฟัน แล้วจึงป้ายน้ำยาฟอกสีฟันลงบนตัวฟัน ร่วมกับทำการกระตุ้นด้วยระบบแสง LEDเป็นเวลา 10 นาที เพื่อให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้น ขั้นตอนดังกล่าวถือว่าครบ 1 รอบ

หลังจากนั้นจะทำการเช็ด และล้างน้ำยาฟอกสีฟันออก โดยทั่วไปจะทำการฟอกสีฟันซ้ำประมาณ 2-3 รอบ ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มของสีฟัน ก่อนที่จะทำการฟอกสีฟัน และความพึงพอใจของคุณเป็นสำคัญ

ข้อควรปฏิบัติหลังการฟอกสีฟันที่คลินิก

-หลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม ไวน์แดง หรือาหารที่มีสีเข้ม สีเหลือง หรือสีน้ำตาล เป็นเวลาประมาณ 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน

-หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ประมาณ 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน หลังจากฟอกสีฟัน

Comments

comments