096-305-0765
ทันตกรรมรากเทียม

รากเทียมคืออะไร?

ทันตกรรมรากเทียม คือ วิทยาการที่คิดค้นขึ้นเพื่อทดลองแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติ โดยจะฝังวัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟันลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อช่วยให้การใส่ฟันปลอมติดแน่นไม่ต้องถอดออกหรือฟันปลอมชนิดถอดได้ยึด เกาะติดแน่นได้ดี โดยอาจใช้รากเทียมเพื่อการใส่ฟันปลอมตั้งแต่ 1 ซี่ ในบางกรณีใสฟันปลอมทั้งปากก็อาจใช้รากเทียมเพียง 2 ตัว ทั้งนี้อยู่กับตำแหน่งที่ใช้ในการยึดเกาะฟันปลอม

รากเทียมประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ

1. รากเทียม(Fixture)
ทำมาจากโลหะไทเทเนียม มีลักษณะคล้ายรากฟัน และจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร สามารถยึดติดได้อย่างแนบแน่นโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่ออักเสบ และไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ

2. เดือยรองรับครอบฟัน(Abutment)
เมื่อฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกรจะใช้เวลา 3-6 เดือน เพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี หลังจากนั้นจึงใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่รองรับครอบฟันต่อไป

3. ครอบฟัน(Crown)
เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านบนของเหงือกบนเดือยรองรับจะทำมาจาก เซรามิค มีรูปร่างลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาติมีความคงทนถาวร

ข้อดีของทันตกรรมรากเทียม 

  • ยิ้มด้วยความมั่นใจ
  • รับประทานอาหารได้ทุกชนิดที่คุณชื่อชอบ
  • พูดจาชัดถ้อยชัดคำที่เป็นธรรมชาติ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว
  • ทำให้อาหารย่อยได้ดีขึ้น
  • บูรณะโครงสร้างของใบหน้าให้เกิดความสมบูรณ์แบบ
  • สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น
  • เชื่อมั่นในตนเองและทำให้มีบุคลิกภาพที่ดี

Comments

comments