096-305-0765

ทีมทันตแพทย์

เด็นทัลพอยท์คลินิก

ทันตแพทย์ทันตแพทย์

 

 

 

 

 

 

ทันตแพทย์

ทีมงานของเรา

ทีมงานของเราจะดูแลคนไข้ทุกท่านด้วยความเอาใจใส่   สุภาพและเสมอภาค หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้านอื่น ๆ กรุณาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่หรือทันตแพทย์ของเราก่อนทำการรักาษา  และถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่่ยวกับการรักษาของท่าน ท่านมีสิทธิ์ในการสอบถามเพื่อไขข้อข้องใจ  ทีมงานของเรายินดีตอบคำถามตามคำประกาศในสิทธิผู้ป่วยทุกประการ

ทันตแพทย์

ทันตแพทย์ของเราที่จะคอยดูแลท่าน

ทพญ. ฐายวดี  อัจฉราวงศ์ชัย : ทันตแพทย์ศาสตร์จากมหิดลมหาวิทยาลัย.

– Certificate of Training, ITI Implantology at Mahidol Dental continuing Education Center (MDEC).

– Certificate of Training, Advanced Rotary Endodontic Treatments.

– Certificate of Training, Comprehensive Orthodontic Dentistry from K9 Center.

– Member, Thai Operative Dental Association.

– Member, The Dental Association of Thailand.

– Member, The Endodontic Society of Thailand.

– Member, Thai Prosthodontic Dental Association.

– Member, ITI International Team for Implantology.

– Member, Thai Cosmetic Dental Association.

ทพ.ศุภชัย  สุพรรณกุล : ศัลยศาสตร์ช่องปาก & แม็กซิลโลเฟเชียล และทันตกรรมรากเทียม

ทบ., ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

วท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

D.D.S.Grad. Dip. in Clin. Sc. (Oral & Maxillofacial Surgery)Diplomate,

Thai Board of Oral & Maxillofacial Surgery

Board Certification
Diplomate, Thai National Board of Oral&Maxillofacial Surgery

วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

POSTDOCTORAL TRAINING Loma Linda University – Faculty of Dentistry Advance Education Program in Implant Dentistry. Loma Linda, California, USA

FELLOWSHIP IN IMPLANT DENTISTRY Loma Linda University – Faculty of Dentistry Advanced Education Program in Implant Dentistry.

Mahidol University – Faculty of Dentistry Surgery Department, Bangkok, Thailand. T

HE GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE (ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY)

(ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิกสาขาศํลยศาตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล) Mahidol University – Faculty of Dentistry Bangkok, Thailand.

DOCTOR OF DENTAL SURGERY (ทันตแพทย์ศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล)

ทพ.ชิตพล  ชัยมานะการ : ทันตกรรมรักษาราก

ทพ.นที  นนท์ภาษโสภณ


ทบ., ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

วท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

– Dr.Natee  Nonpassopon , D.D.S.

Grad. Dip. in Clin. Sc. (Oral & Maxillofacial Surgery).


Diplomate, Thai Board of Oral & Maxillofacial Surgiry.

ติดตามเรา

บริการของเรา

– ทันตกรรมจัดฟันแบบเหล็ก แบบใส

– ทันตกรรมเพื่อการรักษา

– ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

– การฝังรากเทียม

บทความทันตกรรม

– รีเทนเนอร์คืออะไร

– คำแนะนำสำหรับการจัดฟัน

– ฟันขาวถอดได้ แปะฟันขาว

– ข้อดีของการจัดฟันแบบดามอน

ติดต่อเรา