096-305-0765

ทันตกรรมทั่วไป

เด็นทัลพอยท์คลินิก

ฟันปลอมถอดได้

ฟันปลอมถอดได้

ฟันปลอมคืออะไร ? ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอม คือ วัสดุสังเคราะห์ที่สร้างเลียนแบบฟันธรรมชาติ ...

การอุดฟันอมัลกัม

การอุดฟันอมัลกัม

การอุดฟันด้วยอมัลกัมนั้น  ทันตแพทย์มักจะใช้สำหรับอุดฟันหลังที่เรียกว่าฟันกราม...

เคสทำเขี้ยวติดเพชร

เคสทำเขี้ยวติดเพชร

ทำเขี้ยวติดเพชร คืออะไร จริงๆแล้วการทำเขี้ยว ฝังเพชร นั้นไม่มีประโยชน์ในการรักษา...

ฟันปลอมถอดได้

ฟันปลอมถอดได้

ฟันปลอมคืออะไร ? ฟันปลอมคือวัสดุสังเคราะห์ที่สร้างเลียนแบบฟันธรรมชาติ ...

ครอบฟันสะพานฟัน

ครอบฟันสะพานฟัน

ครอบฟันคืออะไร ? ครอบฟัน คือ ฟันปลอมแบบติดแน่น ที่ทันตแพทย์จะสวมทับลงบนฟันซี่ที่มีปัญหา ( ฟันแตก...

รากเทียม

รากเทียม

รากเทียมคืออะไร? ทันตกรรมรากเทียม คือ วิทยาการที่คิดค้นขึ้นเพื่อทดลองแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติ...