096-305-0765

การใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่น (ครอบฟัน สะพานฟัน)

1) อาจมีอาการเสียวหรือปวดน้อย ๆ ที่ฟันซี่ที่ถูกกรอ

2) รู้สึกตึง ๆ ที่เหงือกบริเวณซี่ฟันที่ถูกกรอหรือใกล้เคียง

3) ครอบฟันชั่วคราวที่ใส่ไว้เพืยงเพื่อป้องกันการเสียวฟันหรือป้องกันฟันล้ม ซึ่งเป็นเพียงครอบฟันที่ทำจากพลาสติก  ดังนั้นจึงไม่แข็งแรง ควรหลีกเลี่ยงการเคี้ยวของแข็งหรือเหนียวมาก ๆ เพราะอาจจะหักหรือหลุดได้  และจะส่งผลให้การรักษามีความยุ่งยากมากขึ้นด้วย

4) การใส่ครอบฟันสะพานฟันในระยะแรกอาจรู้สึแปลก ๆ เคี้ยวอาหารไม่สะดวก  เนืี่่องจากยังไม่เคยชินกับฟันปลอม   คนไข้ไม่ควรกังวลกับฟันปลอมมากเกินไป  ให้ทำกิจวัตรเหมือนปกติ แล้วจะค่อย ๆ ชินกับฟันปลอมไปเอง

5) ในบางครั้ง ฟันปลอมที่ใส่ไปแล้วอาจหลุดได้ไม่ต้องตกใจ  ให้เก็บฟันปลอมทุกชิ้นส่วนและรีบกลับมาพบทันตแพทย์ทันที

6) ความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญมาก  เนื่องจากตัวฟันปลอมไม่สามารถถอดออกมาได้  โดยเฉพราะด้านใต้สะพานฟันมักจะมีเศษอาหารหรือแผ่นคราบจุลินทรีย์ตกค้างบริเวณใต้สะพานฟัน  ดังนั้น หลังจากแปรงฟันตามปกติแล้ว ท่านยังต้องใช้ไหมขัดฟันชนิดพิเศษ ( Super Floss ) หรือแปรงซอกฟันทุำกครั้งที่มีการแปรงฟัน  มิเ่ช่นนั้นจะก่อให้เกิดหินปูนเกาะ  มีเหงือกอักเสบ และฟันผุบริเวณรอยต่อระหว่างตอฟันและครอบฟัน  ซึ่งถ้าเป็นรุนแรงมากอาจจะต้องรื้อทั้งฟันปลอมและตอฟันแท้ออกทั้งหมด

7) ควรกลับมาพบทันตแพทย์ทุก ๆ 6 เดือนเพื่อตรวจสุขภาพฟันปลอม  ประเมินการดูแลรักษาทำความสะอาดฟันปลอมเพื่อให้ฟันปลอมมีอายุการใช้งานได้ดีตลอดไป

8) การใช้ฟันผิดวิธี  เช่น ใช้ฟันปลอมเคี้ยวของแข็ง หรือเปิดฝาขวดน้ำอัดลมหรือเบียร์ อาจทำให้ฟันปลอมเสียหายได้.

Comments

comments