080-5920773

สามารถเลือกสีที่ ฐาน และ สีด้านหน้า ได้ตามความพอใจ แต่เมื่อต้องการเปลี่ยนสี รีเทนเนอร์ ต้องทำชิ้นใหม่

วิธีใช้งาน

หลังถอดเครื่องมือ จัดฟัน หรือ หลังถอดเหล็ก แนะนำให้ใส่รีเทนเนอร์ ตลอดเวลา 6 เดือนแรก
หลังจาก 6 เดือน แรก แนะนำให้ใส่ รีเทนเนอร์เฉพาะตอนนอนก็ได้ หรือ ใส่รีเทนเนอร์ วันละไม่ตำ่กว่า 6 ชม แนะนำให้ถอนตอนทานอาหาร และ นำ้ที่มีอุณหภูมิสูง

การดูแล และเก็บรักษารีเทนเนอร์แบบท่อสี

ล้างนำ้สบู่ เช็ดให้แห้งเก็บในกล่อง เมื่อไม่ใช้งาน แนะนำแช่เม็ดฟู่ อย่างน้อยเดือนละครั้ง

วิธีแช่เม็ดฟู่

1)  แช่รีเทนเนอร์ลงในภาชนะบรรจุที่มีน้ำอุ่นมาก  โดยให้ปริมาณน้ำท่วมทุกส่วนของรีเทนเนอร์ (ห้ามใช้น้ำร้อน)

2) ใส่เม็ดฟู่ลงในน้ำจะเกิดฟองฟู่ขึ้นมา  แช่รีเทนเนอร์ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที

3) แปรงทำความสะอาดเบา ๆ ด้วยน้ำยาที่ใช้แช่รีเทนเนอร์

4) ล้างรีเทนเนอร์ด้วยน้ำไหลผ่านให้สะอาดก่อนนำมาสวมใส่

ข้อควรระวังในการใช้เม็ดฟู่

1) ห้ามดื่มน้ำที่ใช้แช่รีเทนเนอร์หรือใช้แทนน้ำยาบ้วนปากเด็ดขาด

2) เก็บให้พ้นมือเด็ก

3) ห้ามนำเม็ดฟู่เข้าปาก

4) อย่าให้เม็ดฟู่และน้ำแช่รีเทนเนอร์สัมผัสตา

5) ควรเก็บเม็ดฟู่ไว้ในที่แห้งและเย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

Comments

comments