ราคาค่าจัดฟัน

14742

อยู่ในช่วงกำลังอัพเดตราคา เร็ว ๆ นี้

การจัดฟันเป็นการรักษาที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ใช้ระยะเวลายาวนานเป็นปี  และเกี่ยวข้องกับการรักษาช่องปากหลาย ๆ ด้าน  โดยเราสามารถแบ่งขั้นตอนในการจัดฟันเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ดังนี้

1) ขั้นตอนการวางแผนการรักษา มีค่าใช้จ่าย 2 รายการคือ

– พิมพ์ปาก และถ่ายรูปเพื่อวางแผนการรักษา ราคา 1,000 บาท

– เอ็กซเรย์ 2 ฟิล์มใหญ่ (ร.พ.กรุงเทพ-พัทยา) ราคา 1,400 บาท

2) ขั้นตอนของการเคลียร์ช่องปาก (อุด, ขูด, ถอน) ในขั้นตอนนี้ต้องให้คุณหมอตรวจดูก่อนว่ามีฟันผุ ต้องอุดกี่ซี่ ต้องถอนกี่ซี่ แต่ราคาคร่าว ๆ ตามนี้ครับ

– อุดฟันสีเหมือนฟัน ราคาเริ่มต้นซี่ละ 500 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดของการผุ)

ขูดหินปูน ราคาอยู่ระหว่าง 400 – 1,200 บาท (ขึ้นอยู่กับปริมาณหินปูน)

– ถอนฟัน ราคาเริ่มต้น ซี่ละ 500 บาท

– ผ่าฟันคุด ราคาเริ่มต้น ซี่ละ 1,500 บาท (ขึ้นอยู่กับความยากง่าย)

3) ขั้นตอนของการติดเครื่องมือ ในขั้นตอนนี้ มีแพ็คเกจให้คนไข้เลือกจ่าย 4 แบบ ตามความสะดวก

1 เหมาจ่ายครั้งเดียว 35,000 บาท แถมรีเทนเนอร์ 1 คู่ บนล่าง มูลค่า 5,000 บาท เมื่อถอดเครื่องมือออก

2 ติดเครื่องมือบน จ่าย 6,000 บาท เว้นไปอย่างน้อย 3 วันติดเครื่องมือล่าง จ่ายอีก 6,000 บาท จากนั้น จ่ายเดือนละ 800 บาทจนกว่าจะเสร็จ แถมขูดหินปูนระหว่างจัดฟัน 1 ครั้ง

3 ติดเครื่องมือจัดฟันบน จ่าย 4,000 บาท เว้นไปอย่างน้อย 3 วัน ติดเครื่องมือล่าง จ่ายอีก 4,000 บาท เดือนถัดไปจ่ายอีก 4,000 บาท จากนั้น จ่ายเดือนละ 900 บาทจนกว่าจะเสร็จ

4 ติดเครื่องมือจัดฟันบน จ่าย 2,000 บาท เว้นไปอย่างน้อย 3 วัน ติดเครื่องมือล่าง จ่ายอีก 2,000 บาท เดือนถัดไปจ่ายอีก 2,000 บาทเป็นเวลา 6 เดือน จากนั้น จ่ายเดือนละ 1,000 บาทจนกว่าจะเสร็จ

4) เบ็ดเตล็ด

– ในระหว่างจัดฟัน ถ้าเครื่องมือหลุด มีค่าใช้จ่ายติดเครื่องมือใหม่ตัวละ 250 บาท

– การรักษาทุกครั้ง มีค่าสเตอไรด์ ครั้งละ 50 บาท ต่อ 1 การรักษา

– หลังจากจัดฟันเสร็จแล้ว มีค่าทำ Retainer ชิ้นละ 2,500 บาท อีก 2 ชิ้น = 5,000 บาท

Comments

comments