096-305-0765

สาเหตุของการสบฟันผิดปกติเกิดจากอะไร

สาเหตุของการสบฟันผิดปกติ มีสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ กรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อม

1. สาเหตุจากกรรมพันธุ์

เกิดจากการถ่ายทอดลักษณะของฟันจำนวนซี่ฟัน ขนาดและตำแหน่งของขากรรไกรจากพ่อแม่มายังลูก ได้แก่ ฟันหาย ฟันเกิน ความไม่สัมพันธ์กันระหว่างขนาดฟันและขนาดของขากรรไกร เช่น ฟันที่มีขนาดใหญ่ในขากรรไกรที่เล็กจะทำให้เกิดการซ้อนเกของฟัน หรือในทางกลับกัน ฟันที่ขนาดเล็กแต่มีขากรรไกรใหญ่ จะเกิดช่องห่างระหว่างฟันได้ นอกจากนี้ความผิดปกติของการสบฟันที่เกิดจากความผิดปกติแต่กำเนิด เช่น ปากแหว่งเพดานโหว่ ก็มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเช่นกัน

2 สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม

ได้แก่ การมีนิสัยผิดปกติ เช่น ดูดนิ้ว หายใจทางปาก ลิ้นดุนฟัน การสูญเสียฟัน และไม่ได้ใส่ฟันทดแทน ทำให้ฟันข้างเคียงล้มหรือไม่มีที่ขึ้น หรือการเกิดอุบัติเหตุบริเวณใบหน้า ก็สามารถทำให้เกิดความผิดปกติของการสบฟันได้

ที่มา :  สมาคมทันตแพทย์ตัดฟันแห่งประเทศไทย

___________________________
ปรึกษาหมอหลิน :
038-416-779
038-416-817
096-305-0765
Line ID : @dppattaya.com
_________________
Website:
www.dppattaya.com
_________________
เด็นทัลพอยท์ คลินิกทันตกรรม พัทยา
ค้นหาด้วย Google map นำทางมาถูกแน่นอน
https://goo.gl/MDzxIT
Dental point คลินิก พร้อมให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องฟัน

Comments

comments