096-305-0765

ขั้นตอนในการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรเป็นอย่างไร

การรักษาด้วยการจัดฟันร่วมกับ การผ่าตัดขากรรไกรประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้คือ
1 การจัดฟันก่อนการผ่าตัด(PRESURGICAL ORTHODONTICS) ใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี เพื่อเตรียมฟันให้อยู่ในสภาพที่ดี หากฟันซ้อนเกมากก็อาจต้องถอนฟัน ซึ่งการจัดฟันก่อนผ่าตัดจะใช้เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นเคลื่อนฟันในแต่ละขากรรไกรไปในตำแหน่งที่สัมพันธ็กับขากรรไกรนั้นๆ เนื่องจากการสบฟันผิดปกติ ฟันจะล้มเอนตามธรรมชาติไปปิดบังความผิดปกติของขากรรไกร ดังนั้นการจัดฟันก่อนการผ่าตัดมักจะทำให้การสบฟันก่อนผ่าตัดรวมทั้งใบหน้าดูแย่ลงชั่วคราวก่อนการผ่าตัด ทันตแพทย์ต้องตรวจเช็คว่าฟันบนกับฟันล่างสัมพันธ์กันหรือไม่ด้วยการพิมพ์ปากเพื่อเช็คตำแหน่งการสบฟันโดยละเอียด

2 การผ่าตัด (ORTHOGNATHIC SURGERY) ที่จะผ่าตัดทันตแพทย์จะพิมพ์ปาก เอกซเรย์อีกครั้งเพื่อจำลองการผ่าตัดในแบบจำลองฟัน และทำเฝือกสบฟันสำหรับใช้ในห้องผ่าตัด ทันตแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดจะแนะนำการเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งหลังผ่าตัด ผู้ป่วยอาจต้องพักฟื้นในโรงพยาบาล 1-3 วัน และพักต่อที่บ้านอีกประมาณ 2-4 สัปดาห์ แล้วแต่ทันตแพทย์แนะนำ
3 การจัดฟันหลังการผ่าตัด (POSTSURGICAL ORTHODONTICS) เป็นการจัดฟันเพื่อให้การสบฟันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมากจะใช้หนังยางดึงฟันร่วมด้วย ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน
ผลข้างเคียง
อาจเกิดอาการชาที่ริมฝีปากและบริเวณคางเนื่องจากมีการกระทบกระเทือนเส้นประสาทในบริเวณนั้นๆ ขณะผ่าตัด ฟันอาจตาย ถ้าการผ่าอยู่ใกล้กับฟันมาก ปัจจัยเสี่ยงจากการดมยาสลบ เช่นเดียวกับการผ่าตัวทั่วๆ ไป
___________________________
ปรึกษาหมอหลิน :
038-416-779
038-416-817
096-305-0765
Line ID : @dppattaya.com
_________________
Website:
www.dppattaya.com
_________________
เด็นทัลพอยท์ คลินิกทันตกรรม พัทยา
ค้นหาด้วย Google map นำทางมาถูกแน่นอน
https://goo.gl/MDzxIT
Dental point คลินิก พร้อมให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องฟัน

Comments

comments