080-5920773

ข้อดี รีเทนเนอร์แบบใส สวมใส่สบาย ไม่เห็นเหล็ก ถ่ายรูปออกงานก็ไม่มีปัญหา

ข้อเสีย รีเทนเนอร์แบบใสใช้ไปนานๆจะมีปัญหาการฉีกขาดง่ายกว่า รีเทนเนอร์ชนิดอื่น ตอนพูดอาจจะมีนำ้ลายไปขังในรีเทนเนอร์ได้

วิธีใช้งาน รีเทนเนอร์แบบใส ต้องสวมใส่ ตลอดเวลา 6 เดือนแรก หลังถอดเหล็กจัดฟัน ควรถอดตอนทานอาหาร และ ทานนำ้ที่มีอุณหภูมิสูง

หลังจาก 6 เดือน สามารถใส่ เฉพาะตอนนอนได้ แนะนำให้ใส่ไม่ตำ่กว่า 6 ช.ม.ต่อวัน

วิธีเก็บรักษา ล้างนำ้สบู่ เช็ดให้แห้ง เก็บในกล่องเมื่อไม่ใช้งาน

Comments

comments