ค่ารักษาพยาบาล

อยู่ในช่วงกำลังอัพเดตราคา เร็ว ๆ นี้

ค่ารักษาพยาบาล

*ค่าบริการและทำให้ปลอดเชื้อ 50 บาท ทุกการรักษาต่อวัน.

รายละเอียด ค่ารักษา
ตรวจ & ปรึกษา
โปรแกรมตรวจสุขภาพในช่องปากและให้คำปรึกษา ปรึกษาฟรี
เอ็กซเรย์ในช่องปาก (ฟิล์มเล็ก) 120
ฟอกสีฟัน
ฟอกสีฟันทั้งปาก (เฉพาะฟันหน้าซึ่งแสงส่องถึง) ลด 50 % เหลือ = 4,950
ฟอกสีฟัน 1 ซี่ (ใช้ในกรณีฟันตาย) 1,500 ต่อครั้ง
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชุดเล็ก (ถาดฟอกสีฟัน 2 ชิ้น, น้ำยาฟอกสีฟัน 4 หลอด) 6,000
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชุดใหญ่ (ถาดฟอกสีฟัน 2 ชิ้น, น้ำยาฟอกสีฟัน 8 หลอด) 9,000
เคลือบฟันเทียม  
Snap on Veneer หรือเคลือบฟันเทียมแบบถอดได้ คู่ละ 15,000 หรือ 19,000
เคลือบฟันเทียม-วัสดุพอร์สเลนเซรามิกส์(ไม่ติดสีอาหาร) ซี่ละ 8,000
เคลือบฟันเทียม-วัสดุคอมโพสิท สีขาวเหมือนฟัน ซี่ละ 2,500
ฟันปลอมแบบติดแน่น (ครอบฟัน สะพานฟัน) 
ครอบฟัน – วัสดุนิเกิล ซี่ละ 7,000
ครอบฟัน Palladium ผิวนอกสีเหมือนฟัน ซี่ละ 10,000
ครอบฟัน – ทอง 80%ผิวนอกสีเหมือนฟัน ซี่ละ 15,000
ครอบฟันไทเทเนียม ผิวนอกสีเหมือนฟัน ซี่ละ 12,000
ครอบฟันเซอร์โคเนียทั้งซี่ไม่มีโลหะ(ฟันหน้า) 13,000
ฟันปลอมถอดได้ 
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก – Major Dent บน+ล่าง 13,000
ซ่อมฟันปลอม 700-1,500
ฟันปลอมอคิลิก ซี่ละ (กรณีเติมฟัน) 500
ทำเขี้ยว-ติดเพชร 
ทำเขี้ยว 1,500
ติดเพชร (Skyce) 1,500
ทำเขี้ยวพร้อมติดเพชร ราคาพิเศษ 2,000
จัดฟัน* 
1) จ่ายครั้งเดียว (แถมรีเทนเนอร์ 1 คู่ 3,000 เมื่อถอดเครื่องมือจัดฟัน) 35,000
2) จ่าย 2 ครั้งแรกครั้งละ 6,000 บ.จากนั้นเดือนละ 800 บ.จนกว่าจะเสร็จ 6,000×2 + 800 every month
3) จ่าย 3 ครั้งแรกครั้งละ 4,000 บ.จากนั้นเดือนละ 900 บ.จนกว่าจะเสร็จ 4,000×3 + 900 every month
4) จ่าย 8 ครั้งแรกครั้งละ 2,000 บ.จากนั้นเดือนละ 1,000 บ.จนกว่าจะเสร็จ 2,000×8 + 1,000 every month
ทันตกรรมทั่วไป   
ขูดหินปูน (ขึ้นอยู่กับปริมาณหินปูน) 400-1,200
อุดฟันสีเงิน (อมัลกัม) 400-1,500 (ขึ้นอยู่กับขนาด)
อุดฟันสีเหมือนฟัน 500-1,800 (ขึ้นอยู่กับขนาด)
อุดฟันหน้าปิดช่องว่าง 1,500-2,500
ถอนฟัน 500-1,500
ผ่าฟันคุด 1,500-4,000
รักษารากฟันหน้า 3,000-4,000
รักษารากฟันหลัง 4,000-8,000

*ก่อนขั้นตอนการจัดฟัน มีค่าใช้จ่ายสำหรับการวางแผนการรักษาประมาณ 2,700 บาท และค่าใช้จ่ายสำหรับการเคลียร์ช่องปาก (อุด ขูด ถอน ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องให้ทันตแพทย์เป็นผู้ตรวจและประเมินค่ารักษา) กรุณาสอบถาม… 

ขอบคุณค่ะ